Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Tid for Blå sløyfe igjen

 Jan Egil Aase  Tomy Hoang

Det er tid for å brette opp er- mene og gjøre oss klare til Blå sløyfe-innsats i november! - Årets aksjon betyr svært mye for saken vår og fortjener opp- slutning og promotering fra alle i PROFO, understreker hovedstyreleder Hans-Fredrik Donjem. Hans-Fredrik kom- mer med en sterk oppfordring til PROFOs medlemmer om å være aktive under årets aksjon. - Å bære sløyfen er en naturlig ting, men for å nå skikkelig ut trenger PROFO også mange lo- kallagsmarkeringer i form av ek-

sempelvis stands på kjøpesentere rundt om i landet. Om noen skal stå frem med troverdighet for årets aksjonstema «Å leve med prostatakreft» så er det vel nettopp vi, PROFOs medlem- mer, fremholder Hans-Fredrik. Pengene går til mer forskning Det er andre år som PROFO sammen med Kreftforeningen gjennomfører Blå sløyfe-aksjo- nen. Blå sløyfe er fremst en opp- lysningsaksjon som kombineres med inntektsskapende tiltak i form av salg av artikler kom- binert med bedriftssamarbeid.

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online