Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Nye retningslinjer for behandling av prostatakreft Hvordan blir de – og når kommer de?

Før sommeren sa Andreas Stensvold, overlege og leder for den faglige utformingen av nye retningslinjer for behandling av prostatakreft, at forslaget ville bli sendt fra faggruppen til Helsedirektoratet i løpet av juni. I følge de siste opplysningene vi har mottatt er det utsettelser på gang.  Jan Egil Aase  Sykehuset Østfold

Det fremgår av informasjon vi har fått fra Helsedirektoratet i midten av september at arbeidet er forsinket. Det er Helsedirek- toratet som sitter med det en- delige ansvaret for å bringe ret- ningslinjene «up to date». - Jeg kan informere om at ar- beidsgruppen fortsatt jobber med en fullstendig gjennomgang og oppdatering av hele handlings- programmet. Dette har vært, og er, et omfattende arbeid, men vi forventer å motta et utkast fra gruppen i løpet av høsten, opp-

lyser Ingunn Løvstad Sørensen i Helsedirektoratet til PRO- FO-nytt. Løvstad Sørensen er seniorråd- giver i avdelingen for spesialhel- setjenester og opplyser at hun holder i arbeidet med handlings- programmet for prostatakreft i direktoratet. For pasientene innebærer ut- settelsen fortsatt venting på en nødvendig modernisering av ret- ningslinjer som til dels er utgått på dato. Det offisielle navnet

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online