Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. En viktig hensikt med disse er også å sikre et likeverdig tilbud uansett hvor du bor og blir be- handlet i Norge. Til PROFO-nytt har Andreas Stensvold opplyst at forslagene faggruppene kommer opp med, vil bygge på «guidelines» opp- rinnelig utarbeidet av European Association og Urology (EAU).

 Andreas Stensvold, onkolog, og avdelingso- verlege ved Sykehuset Østfold, leder for faggrup- pearbeidet. «Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft» er intet mindre enn omfattende guidelines som skal etterleves gjennom hele for- løpet - av alle helseinstitusjoner-

• Attends for Men er produkter for liten til moderat urinlekkasje

1 av 4 menn opplever urinlekkasje - du er derfor ikke alene

• Anatomisk form - spesielt utviklet for menn

• Myk og tørr for god hudomsorg

• Diskret og komfortabel

Besøk www.attends.no eller ring 810 33 090 for mer informasjon eller gratis vareprøver.

Følg oss på Facebook Attends Helse og Omsorg

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online