Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

Prostatakamerater holder foredrag på Montebellosenteret  Tor Otto Fougner

Nylig fikk PROFO Hedmark og Oppland en henvendelse fra sykepleier Solbjørg Glims- dal ved Montebellosenteret om PROFO kunne være med på et kurs for 20 menn og 18 ekte- feller for å fortelle litt om egne erfaringer og svare på spørs- mål. Dette takket vi ja til, og formann Simen Fådal Stenseth og medlem Tor Otto Fougner stilte opp. Begge er radikalope- rert med robot og Tor Otto er i tillegg strålebehandlet 7 år et- ter operasjonen. I dag er begge kreftfrie. Vi startet med å fortelle om vårt sykdomsforløp, behandling og konsekvenser av behandlingen både for oss og partnere. Simen har noe problem med urinlekka- sje, mens vi begge trenger hjel- pemidler for å oppnå ereksjon. Vi var begge meget åpne når vi fortalte om våre erfaringer med

forskjellige hjelpemidler, alt fra bleier til tabletter, sprøyter og pumper for å kunne gjennomføre samleie. Vi snakket om «ståpikk» fremfor «erigert penis» og fikk skryt for ordbruken. Forsamlingen var lydhør og vi fikk mange spørsmål, kanskje spesielt fra ledsagerne. Hverken Simen eller Tor Otto har medis- infaglig bakgrunn, Simen er kurset og godkjent som likeper- son og har vært likeperson ved Gjøvik sykehus. så det var viktig å få formidlet at vi snakket ut fra egen erfaring og kunnskap samlet fra vi fikk påvist prosta- takreft. Men Tor Otto har i for- bindelse med sin strålebehand- ling satt seg godt inn i måling av PSA i lavområdet, dvs PSA fra 0,1 og oppover. Han har skre- vet en artikkel om dette tema- et som er gjengitt i et tidligere PROFO-nytt. Her beskrives be-

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online