Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Sykehuset i Vestfold har i sam- arbeid med Karolinska Insti- tutet i Stockholm og Aleris i Oslo, fremlagt en ny studie som viser at blodprøven «Stockholm 3» sammen med MR og rettede vevsprøver forbedrer prosta- takreftdiagnostikken betrakte- lig. Studien publiseres nå i det anerkjente tidsskriftet Euro- pean Urology. I denne studien sammenlig- nes menn som gjennomgår van- lig klinisk praksis for utredning av prostatakreft med menn som utredes ved hjelp av blodprøven «Stockholm 3-testen» i kombi- nasjon med MR- undersøkelse og rettet vevsprøve. Vesentlig bedre prostatakreft- diagnostikk med Stockholm 3-testen og MR  Jan Egil Aase  Sykehuset i Vestfold

 Har bidratt til studien: Overlege Sven Løffeler, onkologisk sykepleier Berit Sveistrup, studiesyke- pleier Karin Skogstad og overlege Erik Skaaheim Haug. Foto: Sykehuset i Vestfold.

Resultatet viser at man med den- ne strategien minsker antallet vevsprøver med 38 prosent og antallet menn som får en diag- nose med ufarlig sykdom med 42 prosent. I studien inngikk 532 menn. Sykehuset i Vestfold har bidratt med omtrent 150 av disse. - Vi har nå ytterligere en stu- die som bekrefter verdien av Stockholm 3-testen, sier Tobias Nordstrøm ved Karolinska Insti- tutet som har ledet studien i en kommentar.

Du kan lese mer om saken ved å gå inn her

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online