Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

Bildet viser vår stand på Biri. Pro- stata-kameratene er fra venstre Tor Otto Fougner, Tore Sørum og Simen Fådal Stenseth. Helt til venstre i bildet er en kar på tur inn for å beskue bilen. I tillegg del- tok også Terje Løberg og Eivind Korsveien. Vi tar kontakt og pra- ter litt bil, men dreier så samtalen over på prostatakreft, utbredel- se, betydningen av PSA-måling m.m. Til tider var det så mange

skuelystne at vi hadde full jobb med å ta kontakt, gi informasjon og dele ut brosjyrer. Hvor mange vi snakket med har vi ikke tall på, men det var mange. Og responsen var overveldende, alle var hygge- lige og vi fikk mye positiv tilba- kemelding for vårt initiativ. Et par nye medlemmer fikk vi også. Dette er en aktivitet vi gjerne vil anbefale andre lokallag å kopiere.

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online