Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Generalforsamling i Europa UOMO 2018

 Hans-Fredrik Donjem  Privat Generalforsamlingen fant sted i Grand Hotel, Malahide, Dublin i Irland 8. – 9. juni. Europa UOMO er den europeiske prostatakreft-foreningen som har medlemmer fra 24 land. På generalforsamlingen 2018 var det 20 stemmeberettigede til stede. Fra Norge møtte hovedstyreleder Hans-Fredrik Donjem og nestleder Daniel Ask. Daniel Ask hadde fått fullmakt fra den svenske styrelederen om å stemme for Sverige da han var forhindret fra å møte. G eneralforsamlingen ble åpnet ved styre- leder Ken Mastris. Det var hans siste år som styreleder i foreningen da han hadde vært i styret i 6 år, som var maksimumstid som medlem av styret. Dagsorden for møtet ble fastsatt. Målene var følgende: Mål 1: Tidlig oppdagelse Mål 2: Hjelpe til med å etablere Prostatakreftsentre og arbeide for å oppnå kvalitet til beste in- ternasjonale nivå i alle europeis- ke stater Mål 3: Terapiretningslinjer og pasientinformasjon i alle euro- peiske stater basert på beste evi- dens

Generalforsamlingen behandlet deretter styrets årsrapport for 2017/18. Årsrapporten hadde satt opp strategi og mål for foreningen.

Mål 4: Oppmuntre til nye støt- tegrupper i alle europeiske stater Mål 5: Utvikle Europa UOMO

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online