Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

Organisert PSA-testing i Skåne V ed inngangen til sommeren tok de regionale helsemyn- dighetene i Skåne beslutning om at det i fra neste år skal gis et allment tilbud om regelmessig PSA-testing til alle menn mellom 50 og 70 år. Regi- onen etablerer også et Regionalt prostatakreftsenter neste år. - Gjennom at vi har tatt dis- Den svenske regjeringen bidrar Kort tid etter nyheten fra Skåne ble kjent gikk den svenske regje- ringen ut med en kunngjøring om at den vil sette av 8.4 millio- ner kroner til regionale kreftsen- tere slik at PSA-testingen skal bli mest mulig strukturert og lik over hele landet. Midlene skal deles ut til de landsting som ønsker å delta i  Jan Egil Aase

se beslutningene blir Skåne den første regionen i Sverige som innfører organisert testing. Hver dag teller når det gjelder kreft og organisert testing fører til at flere vil kunne få behandling i et tidligere stadium. Gjennom inn- føringen av prostatakreftsenteret kommer behandlingen til å bli samordnet, som i sin tur førere til en bedre omsorg, uttalte An- na-Lena Hogerud (S), leder for helse- og sjukvårdsnemnden.

arbeidet blant annet ved å se over hvordan helsetjenesten kan gi in- formasjon til flere menn om prø- vetakingen, fordeler og ulemper, samt skape en mer organisert form for testing. - Dette er en svært gledelig beskjed fra regjeringen. Regje- ringens beslutning er svært vel- kommen, heter det i kommenta- ren fra Prostatacancerforbundet.

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online