Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Britiske forskere: Har sterk tro på mulighetene for immunterapi i behandlingen av prostatakreft

 prostatecanceruk.org  Jan Egil Aase

Prostatakreft er blitt hengende etter andre kreftformer når det gjelder den rivende utviklingen vi ser innenfor feltet immunte- rapi. Men dette kan raskt endre seg skal vi tro britiske forskere. - Immunterapi er i ferd med å bli et av de aller mest spennen- de feltene innenfor forskning på prostatakreft, mener Prostateca- ncer UK, interesse- og pasient- organisasjonen som finansierer en stor andel av den omfattende forskningen som foregår i Stor- britannia. Prostatecancer UK ønsker nå å finne frem til hvor de best bør sette inn forsknings- pengene og innsatsen sin i tiden fremover og har nå tatt initiati- vet til et møte i oktober der de

samler mange av verdens fremste prostatakreftforskere. Immunterapi Egenskaper ved kroppens for- svarsmekanismer avgjør hvordan kreft utvikler seg. Immunterapi er behandling som benytter seg av kroppens eget immunsystem for å bekjempe sykdommen. Må- let med behandlingen er å gjøre immunsystemet mer aggressivt og kraftig mot kreftcellene og i stand til å oppdage og fjerne kreftsvulstene. Immunterapi benyttes nå til å bekjempe flere kreftformer. Britiske forskere tilknyttet det anerkjente Institute of Cancer Research, London, har tro på

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online