Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Nordisk møte med prostatakreftforeningene I år var det den danske prostatakreftforeningen (Propa) som var vertskap for det nordiske møtet. Det ble tre dager med tettpakket program 27. – 29. mai i København. D en 27. mai rakk vi kun en felles middag etter å ha blitt mot- tatt og hentet på Kastrup av Propa-leder Axel Petersen og kjørt til vårt fel- les hotell like ved. Vi var to re- presentanter for hvert av landa, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Fra Norge møte hoved- styreleder Hans-Fredrik Donjem og undertegnede. et regionsjukehus i Stor- Køben- havn med et befolkningsgrunn- lag på 800 000 og med 420 ansatte. Ved hospitalets kreftav- deling behandles hvert år 687 prostatakreftpasienter. I tillegg har de 4600 pasienter på urolo- gisk avdeling. Hver eneste dag er det 400 – 500 pasienter innom dørene. De 8 strålemaskinene behandler foruten prostatakreft- pasientene også flere tusen andre pasienter. Omvisningen på taket til den 25 etasjer høye bygningen ble ikke særlig vellykket. Årsa-  Daniel Ask

Etter en god «morgenmad» mandag morgen ble vi hentet på hotellet og kjørt til Herslev Hospital for omvisning og litt faglig påfyll. Herslev Hospital er

ken var det dårlige været med regn, lyn og torden – og høy- deskrekk for noen. Men vi fikk høre den erfarne onkologen Lisa

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online