Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Fem folkemøter for fulle hus

 Jan Egil Aase  Tomy Hoang Trolig har aldri PROFO noensinne hatt så mange deltakere på folkemøtene sine som vi hadde nå i september. I løpet av måneden arrangerte foreningen svært godt besøkte møter i Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo og Bodø. Programmet var det samme alle stedene; ”Behandling av prostatakreft” og ”Samliv og seksualitet” samt informasjon om foreningen.

- Deltakelsen og responsen over- gikk alle våre forventinger. Vi har fylt opp lokalene i de ulike byene og opplevd at det har vært kø for å få delta. Erfaringen er at det er store informasjonsbe- hov om disse temaene. Slik sett traff vi blink med både program og foredragsholdere. Foredrags- holderne vi har vært så heldige å få med oss har gjort en strålende innsats. Etter responsen å døm- me har mange fått ny verdifull innsikt i ulike sider av sykdom-

 Hans-Fredrik Donjem og Andreas Hole: Årets PROFO-folkemøter dekket et stort informasjons- behov hos mange.

4 2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online