Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

men og livet med sykdommen, sier styreleder Hans-Fredrik Donjem til PROFO-nytt. PROFO-nytts utsendte var tilstede under folkemøtet i Oslo, et møte som Hans-Fredrik tror må ha vært det aller best besøk- te folkemøtet i PROFOs regi i løpet av de 14 årene foreningen har arrangert slike. - Jeg har aldri tidligere sett så mange deltakere på noen av folkemøtene våre, kommenterte Hans-Fredrik da han så ut over den smekk fulle salen på Grand Hotel. En litt hustrig torsdag kveld i september kom om lag 210 deltakere til det tre timer lange møtet. Mange hadde gode spørsmål til foredragsholderne og flere fikk anledning til en prat direkte med foredragsholderne i etterkant. Sekretariatsleder Andreas Hole kan fortelle at oppslutnin- gen har vært meget god også i de andre fire byene. I Bergen kom 120 deltakere, i Trondheim var det 100 påmeldte og i Stavanger og Bodø henholdsvis 117 og 51 påmeldte.

Tall på godt og vondt Om lag 5000 norske menn opplever årlig å få en prostatakreftdiagno- se. Deltakerne på PRO- FOs folkemøter fikk vite at antallet menn som blir diagnostisert med pro- statakreft vil øke med 40 prosent frem til 2030. Samtidig øker overlevel- sen: Tallene for 2015 viser at overlevelsesprosenten etter behandling er kom- met opp i 93,6 %.

Andreas peker på at ved siden av å ha presentert et svært solid faglig innhold for medlemmer og ikke-medlemmer, så ble fol- kemøtene i år en møteplass der PROFO fikk anledning til å presentere seg og gjort seg mer kjent for et større publikum enn hva som har vært tilfelle tidlige- re år.

43

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online