Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

P ROFO var godt represen- tert under arrangementet Stafett for livet i Røyken 18. og 19. august. Arne Moe fra ROFO Nedre Buskerud har sendt oss fotos fra det godt be- søkte arrangementet i regi av Kreftforeningen. Arne forteller at ved siden av han selv og Per Morten Holmen fra PROFO Nedre Buskerud, deltok også Ei- nar Andresen fra PROFO Asker og Bærum. - Vi var litt usikre på hva dette gikk ut på men det viste seg at det var en honnør til oss som har eller har hatt en kreftdiagnose, opplyser Arne. - Hovedsaken var at det var or- ganiserte stafettlag som gikk eller løp over 24 timer. Vi, som da ble kalt «Fightere», gikk en æresrunde på banen og ble der- etter spandert på en fin middag med påfølgende underholdning og foredrag inne i hallen. Som det fremgår var ikke «vår mann», Einar, vond å be når det gjelder å lese dikt, skriver Arne.

Om Stafett for livet

I Stafett for livet går lo- kalsamfunn sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten symbolise- rer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Arrangementet er en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går el- ler løper mot hverandre, men med hverandre. I 2018 arrangeres Stafett for livet åtte steder i Nor- ge . Interesserte kan finne informasjon om arrange- mentene på Kreftforenin- gens hjemmeside:

49

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online