Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Stafett for livet - En honnør til kreftrammede  Jan Egil Aase  Arne Moe Nytt fra lokallagene

 Stafett for livet i Røyken inngikk i en serie av lokale manifestasjoner for kreftsaken.

 Deltakere; Arne Moe og Per Morten Holmen fra PROFO Nedre Buskerud.

 Einar Andresen, PROFO Asker og Bærum.

48

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online