Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

situasjon der den seksuelle helsen blir truet og man er i en relasjon med et annet menneske og skal gå videre med de begrensninger som er kommet til. Noen gode ord fra de to sexologene på veien videre var: • Mangel på kommunikasjon er seksualitetens verste fiende • Snakk sammen om forventnin- ger og behov • Prøv å vær tydelig • Vær obs for mulige misforstå- elser • Prøv å unngå prestasjonsangst • Og husk: Humor kan være svært avvæpnende!

sexologer i Norge, så er det disse tre tingene de plages med; erek- sjonsproblematikk, lystproble- matikk og orgasmeproblema- tikk. - Får man prostatakreftbe- handling vil alltid disse proble- mene bli betydelig forsterket, understreket Borg og Gjessing. En oversikt viste eksempelvis at opptil 80 prosent av de ope- rerte prostatakreftpasientene vil oppleve å få ereksjonssvikt, halvparten vil oppleve at penis blir forkortet og en av tre vil få urininkontinens. Heller ikke de som blir strålebehandlet vil slip- pe fri fra alvorlige ettervirknin- ger. De to foredragsholderne slo fast at den tekniske seksuelle helsen blir dårligere for alle menn som er blitt behandlet for prosta- takreft. Alfa og omega; kommunikasjon - Kommunikasjon er egentlig det eneste redskapet man har i en slik

WHO om seksualitet Seksualitet er en

integrert del av ethvert menneskes personlighet som ikke kan skilles fra andre deler av livet.

4 7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online