Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Samliv og seksualitet; Snakk om det Hvordan er det med menn som får kreft, er de opptatt av seksualitet? – Lite, de er fremfor alt annet opptatt av sykdommen og behandlingen, svarte sexolog Tore Borg (OUS) på spørsmålet som ble stilt av kollega Randi Gjessing (AHUS) under deres felles innlegg på folkemøtet i Oslo.

 Jan Egil Aase  Tomy Hoang

 Sexologene Randi Gjessing og Tore Borg: Mangel på kommunikasjon er seksualitetens verste fiende.

I behandlingsfasen er menn i liten grad opptatt av den seksu- elle funksjonen og erfaringen er at det ikke er alltid at pasienten hører på informasjonen som blir gitt om dette temaet. Men så en- drer fokuset seg etter hvert.

Problemer blir forsterket - Gradvis blir disse mennene mer opptatt av seksualfunksjo- nen. Noen etter ganske kort tid, andre kommer til meg først et- ter noen år, fortalte Tore Borg som la til: Når menn kommer til

46

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online