Profo-nytt 3/2018

I NNHOLD

31 Organisert PSA- testing i Skåne

32 Britiske forskere: Har sterk tro på mulig- hetene for immun- terapi i behandlingen av prostatakreft

34 Protonbehandling Blir supplement innen stråleterapien i Norge?

40 Studie viser Oppløftende resultater for medikamentet Xtandi 44 Sigve Andersen: - Bedre at vi prater sammen omsykdom- men enn at jeg forteller omden 36 Nordisk møte med prostatakreft- foreningene

Fem folkemøter for fulle hus PROFOS folkemøter i september 2018 42

46 Samliv og seksualitet; Snakk omdet

48 Nytt fra lokallagene Stafett for livet - En honnør til kreft- rammede

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online