Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Kjære PROFO-venner!

 Hans-Fredrik Donjem  Tomy Hoang E n sommer er over. Det inne- bærer at vi er i gang med en ny termin med stor aktivitet. I høst er det nye folkemøter både i regi av PROFO og Blå sløyfe. Videre hadde vi som vanlig Tillitsvalgt- konferanse i slutten av septem- ber. Tidligere år har vi hatt Den nasjonale prostatakreftdagen i månedsskiftet oktober/novem- ber. Den var i fjor knyttet til

saker er saker vi har arbeidet med over tid. Det gjelder alt fra sikring av vår økonomi og med- lemsverving til fortsatt arbeid med å få på plass en blå resept ordning. Videre er likepersonsar- beidet et viktig innsatsområde. Den økonomiske situasjonen for foreningen har blitt merk- bart mer vanskelig. Landsmøtet i april vedtok et budsjett som var en million kroner lavere enn regnskapet for 2017. Ved flytting av prostatakreftdagen til nes- te år og reduksjon av kostnader knyttet til Blå sløyfe-kampanjen er budsjettert nå 2 million kro- ner lavere. I tillegg kommer det signaler om omlegging av til- skuddsordningene i de nærmeste år. Kreftforeningen ønsker en ny

starten av Blå sløyfe kampanjen. I samråd med Kreftforeningen har vi nå valgt å flytte prosta- takreftdagen til våren 2019. I tillegg til ovennevnte møte- aktivitet har vi i hovedstyret en rekke saker å ta fatt på. Flere

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online