Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

ordning som gir mer synlighet om hva pengene brukes til. Det er tale om at pasientforeningene må søke om midler til aktivite- ter. Det er også signaler om end- ring i tilskuddet til BUF-direk- toratet. Endringene planlegges satt i verk i 2020. Det blir utfor- drende for PROFO å få videre- ført den aktivitet vi har i dag. I september gjennomførte vi 5 folkemøter. Det startet med Fol- kemøte i Bergen 4. september, deretter folkemøter i Stavanger, Trondheim. Oslo og til slutt i Bodø 25. september. Det var to tema for folkemøtene: «Be- handling av prostatakreft» med foredrag av urologer og «Samliv og seksualitet» ved sexologer. Vi fikk god deltakelse på møtene. Møtene var også viktig for re- krutteringen til foreningen. Etter folkemøtet i Oslo var det tid for tillitsvalgtmøte på Ho- tell Scandic Helsfyr 21. til 23. september. Første dag ble blant annet viet til Blå sløyfe-aksjonen og lokallagenes deltakelse i ak-

 Hovedstyreleder Hans-Fredrik Donjem under åpningen av folkemøtet i Oslo.

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online