Skattebogen for Næstved Købstad 1933-1934

SKATTEBOGEN

FOR

NÆSTYED KØBSTAD

1953-34

\

Anmærkninger:

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 11,3 og for Menighedsudgifter 1,24. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat samt bi­ drage til Menighedsudgifteme, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelses- betingelserne. Hvor intet Beløb er anført, skyldes det enten Bortrejse eller Dødsfald, eller at vedkommende af anden Aarsag er udgaaet af Ligningen. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Kommunen er delt i By og Mark, og enkelte Gader her derfor maattet deles. Dette vil fremgaa af den alfabetiske Gadefortegnelse, som findes omstaaende. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

u

NÆSTVED MARK:

NÆSTVED B Y :

30 Børnehjemmet ................................. 49 Grimstrupvej ................... 49 Sandholmsvej ................................. 50 Ryttervej .............................. 50 Grimstrup Mark .............................. 50 Magle Mølle ..................................... 50 Side Godthaabsallé ................................. 31 Gottliebsvej ..................................... 31 Gramsvej ........................................ 32 Grønnegaarden ....... 32 Grønvej ............................................. 32 Hans Hornemansvej............... 33 Havnen ............................ 33 Helgesvej ....... 33 Hermansensvej ................................. 33 Houmansvej ..................................... 33 Hvedevænget ..................................... 34 Ivar Hvidtfeldtsvej .......................... 34 Jagtvej ............................................. 34 Jyllandsvej ................... 34 Kastanievej ..................................... 34 Kildebakken ............................. — ,. 35 Kildemarksvej ................................. 35 Ved Kilden.......................... 36 Kildevænget ..................................... 36 Kornbakken .................................... 36 Kåhlersvej ........................................ 37 Lindevej ............................................. 37 Niels Juelsvej..................................... 38 Ndr. Farimagsvej ............................. 38 Ny Jernbanevej................................. 39 Nyvej ............... 39 Odinsvej .......................... 39 Oscarsvej ...................................... 39 Ostenfeldtsvej .......................... 40 P. Bodilsvej ..................................... 40 P. Syvsvej ......................................... 40 Præstøvej ......................................... 41 Reistrupsvej ...................... 42 Roarsvej ............................................. 43 Rolighedsvej .................. ,................. 43 S agasvej ........... 43 Sjællandsvej ...................................... 43 Skyttemarksvej ..................... 43 iSterkelsvej ............... 45 Tagensvej ......................................... 45 Thorsvej ............................................. 46 AADERUP: Vordingborgvej ............................. 46 Ydunsvej .......................... 47 Vordingborgvejs Forl....................... 47 Meistersvej ................... 47 Nygaardsvej ..................................... 48 Danavej ........... 48 Aaderup By ..................................... 48 Ved (Skibsværftet ............... 49 GI. Smedie......................................... 49 Kobberbakken ........... 49 GRIMSTRUP:

Side Akseltorvet ....................................... 7 Amtmandsgade .............................. 7 Amtsgaarden ...................................... 8 Bakkevej .......... 8 Bredstræde ........................................ 8 Lille Bredstræde ............................... 8 Brogade ............. *.............................. 8 Dehnsvej ................................. 8 Emilievej ....................................... . •• 9 Farimagsvej .............................. 9 Farvergade ....................................... 10 Grønnegade ..................................... 10 Havnen .......... 11 •Hjultorvet .......................... 12 Jernbanegade ................................. 12 Johannebjerg ..................................... 13 iKindhestegade ................................. 13 Kirkestræde ...................... 14 Kompagnistræde ............................. 15 Købmagergade ................... 15 Magle-Møllevej ................................. 16 Marievej ................... 16 Møllegade .......................................... 16 Møntergade ....... 17 Nygade ............................................. 17 Ny Østergade ............... 17 Præstøvej ......................................... 18 Ramsherredgade ........... 18 Kiddergade ..................................... 19 Kingstedgade ................... 19 Ringstedgades Forl........................... 20 Set. Mortensgade.......... .................. 22 tSct. Peders Kirkeplads...................... 22 •Skomagerrækken ...................... 23 iSlagkildevej ..................................... 23 Sortebrødregade ....... 23 Teatergade ..................................... 23 Torvestræde ...................................... 23 Vinhusgade ..................................... 24 Østergade ......................................... 24 NÆSTVED MARK: Aagade ............................................. 25 Adelsvej .................. 26 Albanivej ......................................... 26 Brandtsgade ..................................... 26 Bækkevej ......................................... 27 Bygvænget ......................................... 27 Ejlersvej .............................................. 27 Enghavevej ..................................... 27 Enighedsvej ...................................... 27 Farimagsvej ................................. 27 Fasanvej ......................................... 29 Fixvej .......................... 29 Forsørgelsesanstalten ....................... 29 Fredensvej ......................................... 29 Frejasvej ......................... Friggasvej .......................................... 30 Fyensvej .............................................. 30 Gallemarksvej .................................. 30 Lille Gallemarksv e j........................... 31

5

%

'

Næstved By

Akseltorvet.

Akseltorvet.

1 Dagmar Bøttiger, Kollektrice Gerda Svendsen, Husassistent 18 Jørg. Povl Scheel Bech, Købm. 351 Harald Blitger, Kommis 25 Jørgen iScheel Bech, Købm. 645 2 Alma Bolm, Gæstgiver 313 Lilli K. R. Bolm, Damefriførinde 25 Edv. Johs. Bjørn, Cigarhdl. 121 Niels Chr. Hansen, Papirarb. 127 Karen G. iSølberg, Papirarb.ske 6 H. A. Bølling Hansen, Papirarb. 18 4 Jul. Nandrup, Købm., Konsul 4073 Bodil Nandrup, Frk. 12 Chr. Nandrup, Sagførerfuldm. 6 Anna K. Nielsen, iSygepl. 31 Sigrun Blaabjerg Nielsen, Husj. 12 Johanne K. Gregersen, Husass. 10 Jens ,H. Johansen, Chauffør 31 5 Jens C. Nielsen, Tøffelm. 31 Louise Sofie Ihlemann, Detailh. 6 5b Georg H. Svendsen, Detailh. 0 Johanne C. Thureholm, Fotograf 6 Else M. Sørensen, Husass. 10 Kirsten Pedersen, Rentier 90 ■Hanne F. Andersen, Detailh. 10 Else M. Andersen, Telefonistinde 21 Niels E. Møller, Ekviperingsh. 68 Hilma Sponholtz, Frk. 0 Sv. B. G. Jensen, Medhjælper 31 6 Georg C. G. Hagen, Pensionist 12 Henriette P. Hagen, Broderih. 87 Dagmar E. Hagen, Broderih. 62 Aage Rud Haagensen, Købm. 413 Tove M. Skyt-Petersen, Husbest. 6 Poul R. Petersen, Medhjælper 0 N. J. R. Wimmer, Kirkebetjent 62 Carl Wimmer, Bagersvend 6 Jørgen Haurum, Kleinsmed 15 Vilh. Peter Larsen, Arbmd. 10 Hotel „Akselhus“. Aage Emil Larsen, Direktør 532 Eja Herlevsen, Barnepige 10 J. H. Dalskov Jensen, Chauffør 62 Minna A. Jensen, Husassist. 6 Thorvald Søltoft, Kok 50 Erna Oline Olsen, Kok 10 10 Georg Christensen, Boghandler 877 Ragh. J. Møller, Husassist. 10 11 Valdemar Schiønning, Købm. 6 Rosa Hilborg Jensen, Husass. 6 89

11 J. C. Springer, Købmand 12 Carl Christens, Apotheker Esther Antrup, Husass. 10 Hilda K. Jørgensen, Husassist. 28 Hans C. Andersen, Tjenestekarl 37 Marie Jørgensen, iStrygerske 225 Amtmandsgade. 2 Johs. P. Rasmussen, Læderhdl. 6 Anni C. Rasmussen Frøken 10 Arthur Jonassen, Kontorchef 1147 Johs. Westphal, Skattesektr. 570 Lundager Christensen, Købm. 313 Else Hansen, Husassistent 6 Ejner Vettendorf, Togbetjent 68 Karen K. V. (Sørensen, Frøken 10 Willy Sørensen, Handelsgartner 0 Gustav Sørensen, Organistvikar 21 Aage Hansen, Dekoratør 115 3 Hansine C. Hansen, fh. Rullerske 6 Oline Olesen, Maskinstrikkerske 6 Anha M. M. Jensen, Aldersr. 2 4 Anna Høyer, Pensionatsværtinde 87 Niels Carl Hansen, Slagter 194 Bertha B. Larsen, Pensionatsv. 6 Metha Marie Jensen, Husass. 6 5 Karl Edv. Nielsen, Chauffør 81 Osvald Nielsen, Arbm. 6 Hansine F. Larsen, (Syerske 6 Aksel Kaj Petersen, Arbm. 6 Jens A. Jensen Damlund, Arbm. 6 Karl M. Mikkelsen, Chauffør 31 6 G. V. Jørgensen, Trikotageh. 395 Knud Jensen, Chauffør 6 Johs. Moltzen, Kioskejer 106 Ellen Moltzen, Ekspeditrice 10 Ellen Rørbech Petersen, Bogh. 326 Karen M. D. Jensen, Papirarb. 7 7 Lars Christensen, Murerm. 395 Carl iS. Christensen, Murerm. 112 Rasmus Hansen, Snedker 6 Hans R. Hansen, Papirarb. 62 8 Axel Fr. Grell, Handelsmedhj. 125 Ingeborg Kofoed, Frøken 0 Mogens Jensen, Slagtersv. 6 Inge Kofoed, Frøken 0 Gerda E. Knudsen, Eksped. 106 9 Hans K. Kammersgaard, Arbm. 94 470 18 5161 Valborg K. Nielsen, Husass.

7

Brogade. 2 Jens Chr. Righolt, Forvalter 1103 Marie Halling, Husassist. 6 Hans P. M. Nielsen, Gaardskarl 6 Jens >H. Nielsen, Træarbejder 43 3-5 Aage Petersen, Repræsentant 6 Harry V. Pedersen, Eksp. 87 Christian Maarth, Inspektør 6 Johs. Rasmussen, Frugth. 118 Aug. Andersen, Maskinforh. 43 Oluf V. Jensen, Frugthandler 10 Arthur Cortz, Restauratør 77 Ejner Petersen Hopp, Bagerik. 10 Mimi Hansen, Kontorass. 125 4 Hans P. Christensen, Købmand 27 Lars Chr. Jensen, Gaardskarl 6 6-8 S. Christiansen, Kleinsmedem. 489 A. Christiansen Kleinsmedem. 219 Otto Winther, Overpostass. 200 Jenny Trotow-Loof, Frøken 6 Jørgen Petersen, Kontorist 137 iSv. Aa. (Stampe Jensen, Assur. 257 E. Frøstrup Christensen, Komm. 87 7 C. F. Lorenzen, Købmand 1435 Anna M. Jensen, Husassist. 6 Astrid K. Larsen, Damefrisørinde 6 9 Aixel S. Larsen, Købmand 4072 J. M. Lindager, Handelsl. 0 Anna E. Lindager, Frk. 6 Bertel Præst, Repræsentant 131 Margrethe Rasmussen, Husass. 15 10 Nis S. Teilmann, Skræderm. 15 Ane Marie Jensen, Husassist. 6 Valdemar Handberg Købm. 0 Sv. Weitemeyer, Landinsp. 294 Carl C. Hansen, cand. pharm. 768 Alfred Petersen, Bagermester 6 A. T. Christiansen, Bagerik. 12 Esther Friis, Husassist. 18 Dehnsvej. 1 Niels Elmer, pens. Stabsserg. 163 Ruth Elmer Thomsen, Boghdlass. 6 Esther Elmer Thomsen, Husass. 6 3 H. F. Nielsen, Overmaskinf. 721 T. T. Aagaard Nielsen, Komm. 10 4. Christen Nielsen, Lærer 470 Frode C. Nielsen, Lærer 6 C. B. C. Nielsen, Boghdlmedhj. 6 5 Iver M. Hansen, Cigarmager 2 Ellen K Hansen, Ekspeditrice 18 Sv. Aage Hansen, Assistent 81 Jens P. Petersen, Møllersvend 7 Irma Petersen, Kassererske 43 Carl C. F. Jensen, Arbmd. 56 Edith M. Jensen, Lærling 6 iSv. A. P. C. Hansen, Bagersv. 81 Rich. E. Petersen, Malerm. 351 Aage E. Petersen, Lærling 6 Villy E. Petersen, Maleri. 6 7 Nikolaj Hansen, Arbmd. 25 Esther J. Larsen, Husbest.inde 6 Søren Hansen, Aldersrenten. 2 Ellen K. Petersen, Aldersrenten. 2 Peter Fr. Hansen, Arbm 131

Amtmandsgade. 9 Christen Pedersen, Arbm. Sv. Aage Pedersen, .Lærling Peter Chr. Jensen, Arbm. 25 Caroline L. Petersen, Fabrikarb. 6 Karl K. Petersen, Aldersrenten. 2 Maren K. Jensen, Arbejderske 6 Amtsgaarden: Gustav Toft, Amtmand 2528 Gudrun Toft, Frøken 6 Andrea Jørgensen, Husass. 12 Valborg M. Hansen, Husassist. 18 Ella Poulsen, Husassist. 0 Helga A. Ørvad, Husassist. 6 Bakkevej. 1 Fr. O. (Steffensen, Journalist 275 Mariane Frandsen, Husmoder 6 Herluf V. Frandsen, Organist 10 8 Kr. Andr. Andersen, Ingeniør 376 Bredstræde. 1 N. P. Johs. Frederiksen, Arbmd. 41 H. D. Petersen Hopp, Arbm. 6 4 Karen M. K. Hansen, Arb.ske 106 Vilhelmine T. Jensen, Aldersr. 2 5 Bertha M. Olsen, Medhjælper 6 7 Mette S. Christiansen, Aldersr. 2 Johanne S. Jensen, Aldersrenten. 2 H. P. Abrahamsen, Papirarb. 84 Johanne M. Sørensen, Husbest. 10 Emilius Carlsen, Arbejder 6 Th. Ochtavius Poulsen, Arbm. 6 9 Chr. Emil Hansen, Havnearb. 31 Daniel Jensen, Baadfører 75 Jens Peter Nøhr, Malersvend 87 Hans E. Hansen, Papirarb. 470 Lille Bredstræde. 5-7 Hans Jørgensen, Fyrbøder 2 Karen M. Petersen, Damefrisør 6 9 H. J. Emanuelsen, Arbmd. 21 Dora Emanuelsen, Husassist. 6 11 Fr. Wollander, Typograf 6 13 Jens E. Johansen, Smedesvend 6 Brogade. 1 Niels K. Jørgensen, Tømrer 332 Harald Rasmussen, Medhj. 18 Heinrich Hansen, Jockey 50 Frits B. Pørtner, Dropskoger 75 Stine J. Larsen, Arbejderske 6 Frederik E. Jensen, Arbmd. 7 Ludvig H. C. Hansen, Tøffelm. 6 Anna S. Gahrn Hansen, Enke 6 Svend F. Møller, Snedkersvend 112 Chr. Petersen, Papirarbejder 219 Bj. Normann Petersen, Kommis 0 Th. M. Christensen, Bødker 75 J. C. Hasselbalck, Hotelkarl 106 2 H. A. Birksted, Landsretssagf. 1555 Gudrun L. Hansen, Husassist. 15 Peter M. Jensen, Repræsentant 87 Albert V. Madsen, Købmand 645 { 58 6

8

Dehnsvej.

Farimagsvej. 13 Ludvig Madsen, Chauffør 178 \» Nelly Agnes Andersen, Husass. 10 Kai Larsen, Ekspedient 589 Thyra C. M. Olsen, Enke 6 Karl Chr. Olsen, Barber 62 Illa Schou, Massøse 150 Gerda Olsen, Husass. 10 13b H. P. Olsen, Redaktør 1906 14 Kn. Chr. Andersen, Maskinarb. 489 Ane M. Jakobsen, Aldrtn. 2 18 iSøren Hansen, Automobilhdl. 739 20 Anna S. Lytchen Lehn, Enkef. 6 Alma R. Lytchen Lehn, Postass. 326 V. J. J. Christiansen,Trafikass. 219 Thv. Laur. Larsen, Vognmd. 50 22 P. C. Bianco-Boeck, Amtsforv. 1692 Alma M. P. Hansen, Husass. 15 24 Albine F. Waaben, Husmoder 31 Christiane Hentze, Enkefrue 6 Emma Jacobsen, Frk 21 Hertha C. Jensen, Enkefrue 25 Anna Redsted, Enkefrue 31 Margrethe Evers, Frk. 232 Peter M. Henriksen, Portner 18 M. R. Henriksen, Kontorass. 25 26 Højriis Riisberg, Sygehusforv. 376 Magdal. Nielsen, Sygeplejerske 206 Niels Mikkelsen, Premierløjtn. 127 28 Knud Pihi Olsen, Repr. 0 Johs. A. B. Wplf, Ritmester 708 K. Kathrine Olsen, Enkefrue 395 Else M. Petersen, IHusass. 10 30 Chr. Vald. Madsen, Fabriksarb. 219 Edith Viola Madsen, Frk. 6 32 Frede H .Lund, Ejendomsm. 100 Ane Marie Olsen, Diakonisse 144 36 H. P. Chr. Jensen, Vognmd. 75 H. J. Schultz Hansen, Chauff. 43 Alderdomshjemmet: And. Laur. Rasmussen, Fyrb. 115 K. K. Jenny Poulsen, Husass. 21 Mary E. Andersen do. 18 Marie M. Larsen do. 12 Asta L. Nielsen do. 15 Karla Amalie Olsen do. 12 Laura Marie Poulsen do. 15 Karla M. T. Elgaard do. 10 Ane M. Hemmingsen do. 6 Margrethe Jensen do. 15 BettyV. Fersbøl, »Sygeplejerske 31 Ane Marie Hansen, Økonoma 238 Jensine Sofie Alfast, Aldersrtn. 2 Kirsten Møller do. 2 Ane Marie Petersen do. 2 Hans Madsen do. 2 Niels Jensen do. 2 Ole Hansen do. 2 Lars Thomsen do. 2 Hansine K. Andersen do. 2 Johannes Nielsen do. 2 Niels J. Christensen do. 2 K. Amalie Dohse do. 2 Ane Nikoline Petersen do. 2 Karen Marie Jensen do. 2

7 Kaj J. Nielsen, Mekaniker 115 Johs. V. Kristensen, Chauffør 96 Charles Bruno Pedersen, Fyrb. 106 8 H. P. Christoffersen, Maskinf. 219 Kigm. Christoffersen, Kontorist 37 Peder J. Pedersen, Portør 94 Emilievej. 1 Lars M. Hansen, Gaardskarl 75 Louise F. Kristensen, Husmoder 58 Dorthea Kristensen, Arbejderske 10 Astrid Kristensen, Arbejderske, 6 Anders H. Kristensen, Lagerarb. 94 2 A. J. Gillesberg, Mælkedommer 94 N. P. Pedersen, Entreprenør 33 Evald V. Pedersen, Chauffør 21 4 Laur. C. Christensen, Papirarb. 56 Farimagsvej. 1 Wilh. iSmith, Købm., Konsul 13,307 Sven Erik Smith, Prokurist 344 Margrethe Jensen, Husjomfru 25 Ulla Johanne Schouboe, Stuepige 21 Inger C. Hansen, Stuepige 15 3 Carl Børge Hansen, Kontorist 43 August Hansen, Kusk 200 5 L. P .Nielsen, Maskinfabrikant 395 Else Nielsen, Frisørinde 344 Erik Vald. Hansen, Maskinl. 6 7 H. C. Aaris, Tømrermester 902 Anna Sofie Larsen, Husmoder 40 Sofus Aaris-Larsen, Tømrerm. 263 Oluf Aaris-Larsen, Tømrerm. 344 Stella Aaris-Larsen, Bankass. 213 Elisab. T. Aaris-Larsen, Kbm. 21 M. Kirst. Christiansen, Husass. 10 8 „Kvægtorvet“ : K. M. K. Bakmann, Konsulent 514 Jens Ejnar Nielsen, fhv. Forp. 56 Knud Madsen, Journalist 125 Kr. J. Kristensen, Konsulent 497 Ellen Mr. Kristensen, Husass. 12 Rs. Fr. Jensen, Restauratør 664 Ellen Margr. [Hansen, Husass. 10 Mary J. Madsen, Kogejomfru 125 Ejnar H. C. Vølxen, Direktør 627 Rs. Jul. Jensen, Arbmd. 150 H. M. Christiansen, Tjener 31 9 Hulda K. iHeuchendorff, Frk. 144 Sv. Vilh. Nielsen, Toldass. 144 Elly M. Pedersen, Husass. 10 Karl Ejner Thomsen, Chauffør 31 Dines Poulsen, Vognmd. 1554 (Sv. Fr. Larsen, Chauffør 72 10 Johanne V. Døring, Enkefrue 6 11 Anna C. F. Christensen, Rentier 7 G. K. F. Christensen, Telefonist 144 Karen M. Hansen, Frk. 21 Henriette C .Hansen, Best.inde 250 12 Hans C. Hansen, Telegraffmd. 181 Hertha H. J. Hansen, Husass. 0 N. C. F. Barteis, ForrJbst. 137 13 Georg V. Madsen, Ølhandler 589

9

Farimagsvej.

Farimagsvej.

Alderdomshjemmet: Charlotte Lindahl, Aldersrenten. 2

66 H. P. Aagaard, Murermester 115 Jens P. Larsen, Lokomotivfører 313 Holger G. Larsen, Maskinarb. 6 68 Herman Kahler, Keramiker 627 Annelise Kahler, Husassist. 6 Torben Kahler, Mekaniker 10 70 Hans P. Larsen, Motorfører 119 N. P. J. Jensen, Bryggeriarb. 332 A. J. N. Larsen, Læsseentpr. 18 Knud V. Larsen, Medhjælper 6 Jørgen Larsen, Forvalter 6 72 A. K. T. Sørensen, Overportør 163 Kresten Hansen, Garderobeforp. 75 Christian Hansen, Sømand 6 74 C. Hemmingsen, Politibetj. 294 Gudrun Hemmingsen, Eksped. 75 Hans P. Hemmingsen, Mekan. 25 Johs. V. Nielsen, Forvalter 112 \ Farvergade. 1 Margrethe Nicolajsen, Skræders. 6 Gerda E. Nicolajsen, Kontorist 6 2 Jens V. Jensen, Overofficiant 94 Kaj B. S. Larsen, Remisearb. 181 Edla Marie Larsen, Aldersrenten. 2 Anna M. Larsen, Bogholderske 169 3 H. H. Kaalund, Vaskeriejer 106 Chr. Ivar Jasper, Kommis 12 5 P. C. V. iSchultz, Gasværksarb. 163 Anna Marie Olsen, Syerske 14 Jens Peter Jensen, Arbmd. 6 Vald. Petersen, Lagerarbejder 68 A^na M. Hansen, fh. Husbest. 2 Hans C. Larsen, Papirarb. 37 Aug. Fr. Jørgensen, Aldersrenten. 2 Peter Jakobsen, Arbmd. 7 Anna C. Hansen, Husbest. 6 7 P. M. Juul Petersen, Amtstuef. 395 Fr. H. Høyrup, Amtsraadss. 703 Mary S. Hansen, Husassist. 6 N. Chr. Larsen, Grosserer 181 H. Th. Abrahamsen, Papirarb. 294 Pouline Jensen, Vaskerkone 6 Ellen Albers, Ekspeditrice 37 Abelone Christensen, Aldersrntn. 2 Carl C. Nielsen, Fotograf 570 9 Jørgen Kristensen, Agent 332 11 Chr. E. Jørgensen, Købmand 351 Grønnegade. 1 Carl Christoffersen, Gæstgiver 257 Jens Carl Hansen, Billedskærer 18 Johanne R. Hansen, Aldersrenten. 2 Anna Marie Hansen, Frøken 6 Herm. P. Christensen, (Snedkerm. 6 Edith M. W. Christensen, Modist 6 Lilly W. Christensen, Eksped. 6 Karen K. Sørensen, Arbejderske 6 Anna Sørensen, Husassist. 6 2 Otto Verup, Papirarbejder 94 Sven Verup, Typograf 37 C. E. Dyndgaard, Forretningsf. 702 Gudrun S. Jørgensen, Husassist. 10

Ane Marie Johansen, Karen Marie Linning Anna Charlotte Jensen do. Rasmus Petersen Anna Kristine Sørensen do. do. do. do. l

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Maren Marie Olsen Arnold Vilh. Hansen Maren K. Jørgensen OB engta Arndal Maren S. Kristensen

do. do. do. do. do.

Lars Petersen Hans Petersen Hans Kr. Jakobsen Sidse Nielsen Anna K. Solbjerre Eva K. Hansen Anders Christiansen Ane Margrethe Olsen do. Hans Jørgensen Hansigne Nielsen Bodil Hansen Henrikka M. Jakobsen do. iGusta Frederikke Baes do. Mette Kristine Dinesen do. (Søren Sørensen do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. q do.

2 2 2

2 33

Laur. P. Hansen, pens. Portør Lars Hansen, Aldersrentenyder Niels Sørensen, pens. Baneform. 56 Ane Petersen Aldersrentenyder Jens P. Larsen, fhv. Vognp. Lteny 2 2 84 Kristine M. D. Petersen, Aldersr. 2 Hans Jørgensen do. Karl K. J. Jørgensen, do Karen Marie Jørgensen do. Bodil K. Mortensen do.

Karen Marie Larsdatter do. Karoline M. Christensen do. Maren Sophie Petersen do. Ane Sofie Madsen do. Karen Marie Andersen do. Gertrud K. Johansen do. Jens P. Rasmussen do. Ludvig Jensen, do. Marie Kristine Olsen do. Lars Peder Hansen do. Augusta Jensen do. Anna Kristine Werup

do. do.

Sophus Jensen Anna Emilie Bischoff do. Marie D. K. Andersen do. Ane Marie Petersen do. 56 Alb. Th. Christensen, Chauffør 115 J. E. B. Christensen, Snedkersv. ø Carl P. Mørkeberg, Maskinarb. 75 58 Jens Thirslund, Keramiker 413 60 Hans Peter Hansen, Papirarb. 96 Anna K .Madsen, Aldersrenten. 2 62 Jens P. Trap, Trafikkontrolør 589 Hans H. Thomsen, Gaardskarl 56 Else Chr. Thomsen, Eksped. 21 64 Einar M. Iversen, Disponent 470 Ernst L. G. Petersen, Overbetj. 313

10

Grpnnegade. 3 Agnes M. Jacobsen, Billetkass. 206 Holger M. Stridsland, Konditor 238 Aksel Petersen, Arbmd. 12 4 Fred. Seerup, Distriktsmont. 163 Gert C. F. Seerup, Sætterlærl. 6 John S. A. Seerup, Kommis 21 5 Karen Marie Hansen, Husmoder 31 Jens Chr. Hansen, Medhjælper 6 Chr. B. Jensen, Arbmd. 6 Henrik Nielsen, Snedkerm. 6 Gerh. Thybo Nielsen, Arbmd. 6 Egon Christensen, Medhj. 18 Sv. R. C. Hansen, Repr. 12 Niels Petersen, Murer 6 6 C. Th. Hansen, Drejerm. 6 Kaj Gunner Guldberg, Maler 6 7 Hans Chr. Olsen, Arbmd. 6 Hansine C. Nielsen, Sygepl. 6 Trine Henriksen ,Enke 6 Kaj Otto Henriksen, Papirarb. 194 8 Sv. V. Henriksen, Motoreyklefh. 131 Anna Sofie Nielsen, Husbest. 10 9 Jacobine Nielsen, Husejerske 12 Mar. L. O. Andersen, Staldkarl 6 H. Johs. Grandahl, Malersvend 137 Emil Thv. Jensen, Arbmd. 6 Anna J. Hansen, Invaliderenten. 6 Niels O, Ekberg, Medhjælper 6 Niels C. Jensen, Invaliderenten. 6 Chr. V. Jørgensen, Arbmd. 6 Peter Jensen, Arbmd. 6 Kirsten Olsen, Aldersrentenyder 2 Kathrine M. Nielsen, Aldersrent. 2 Lars Hemmingsen, Ekspedient 6 10 Statskasernen: J. P. J. Jensen, Kaptajnløjtn. 902 Karen S. Petersen, Husassist. 10 Jens Buchholtz-Nielsen, Kapti. 219 Karl V. Nielsen, Overofficiant 137 Edith M. S. Nielsen, Kassererske 6 Ove Stenkov, Premierløjtnant 33 Kr. H. K. Sørensen, Premierl. 68 Svend Haagen Aarup, Officiant 90 G. Nielsen Callisen, Officiant 31 Gunnar F. J. Jensen, Officiant 62 Kaj Clausen, (feiciant 115 Niels Chr. Hansen, Korporal 6 Alf Erland Giersing, Oberstl. 902 Astrid J. E. Larsen, Husassist. 21 Mary K. Hansen, Husassist, 21 Ad. Møller Jørgensen, Officiant 90 11 L. P. Jacobsen, Restauratør 6 Esben D. H. Jacobsen, Kommis 6 Chr. Hansen Fejrskov, Hdlsm. 25 Ellen E. M. Poulsen, Husassist. 10 Peter C. E. Johansen, Arbmd. 6 12 Maren K. Petersen, Aldersrenten. 2 Jacob Petersen, fhv. Møller 6 Yrsa Iris Petersen, Viklerske 6 Hans C. Nielsen, Møllebygger 50 Aksel H. Mortensen, Arbmd. 6 Fr. C. Hansen, Skomagerm. 31 Mar. H. J. Hansen, Skomager 6 13 J. Thomsen Simmelsgaard, Best. 200

13 Karl G. Hansen, Assistent 15 Hjalmar E. M. Larsen, Medhj. 6 Dagmar K. Bentsen, Kokkepige 18 Milred M. Østergaard, Stuepige 18 Marius Nielsen, Tømrer 25 14 Hariet R. Thøgersen, Børnehavel. 6 Elisabeth B .Poulsen, Børnehavel. 6 15 Henrik Henriksen, Marskandiser 81 16 Jens Søgaard, Forvalter *451 Amy M. Petersen, Husassist. 10 Thyra Schlichting, Pensionist 81 Ludovika Schlichting, fh. Direktr. 6 Agnes Schlichting, Kasserer 326 J. Chr. Jensen, Portner 200 17 Jens V. Petersen, Smedem. 90 Hans Chr. Larsen, Købmand 62. Plans P. Nielsen, Gaardskarl 40 Karen S. Hansen, Pensionist 21 Hanne S. Nielsen, Aldersrenten. 2 Elisabeth A. Steenberg, Invalider. 6 Ane Margrethe Bang, Enke O Arthur V. Stenberg, Lagerist 115 Joseph Hincheli, Aldersrenten. 2 Kathrine Christiansen, Syerske 6 Lars Christiansen, Pensionist 6 18 Jul. E. Pedersen, Telegrafhvk. 94 Kirsten Hansen, Kogekone 10 Ernst Jacob Nielsen, Arbmd. 18 20-22 H. P. H. Nielsen, Musiker 144 Sv. Kaj Høglund, Telefonarb. 163 Maren C. Jensen, Aldersrenten 2 J. A. Johansen, Élikkenslagersv. 94 Ulla Johansen, Husassistent 10 Anna C. Christoffersen, Enke 6 Peter Christoffersen, Snedkerm. 62 21 Sofus Andersen, Bagermester 6 Metha M. Bakkemose, Husmoder 0 23 Benedicte F. Schmidt, Husmoder 6 Carl P. Voitzmann, Kusk 43 Gerda M. Voitzmann, Husassist. 6 Hans C. P. Christensen, Murersv. 6 Karen Sofie Hansen, Aldersr. 2 25 Hans Peter Petersen, Arbm. 14 27 Jens Jørgensen, Købmand 33 C. P. G. Rasmussen, Telefonarb. 159 Carl Fr. Olsen, Fodermester 6 29 A. M. M. Bjørntoft, Detailhdl. 6 Gudrun A. M. Bjørntoft, Husbest. 0 Bodil K. Madsen, Aldersrenten. 2 Theodor Lang, Urmager 6 31 Niels C. Sørensen, Aldersrenten. 2 Karen M. Jensen, Enkefrue 2 Niels P. Andersen, Aldersrenten. 2 Karen M. J. Jensen, Arbejderske 6 Anna 8. M. Thomassen, Enke 6 33 Niels Chr. Larsen, Arbmd, 6 Anna K. Hansen, Enke 6 Havnen. 1 Peter Nielsen, Havneformand 294 Erik Baltzer Nielsen, Malersv. 200 Poul Baltzer Nielsen, Mekaniker 6 5 Olof Th. Bergqwist, Maskinm. 376 Frede E. Nielsen, Arbmd. 6 Amalie J. Jakobsen, Husass.

11

Jernbanegade. 4 Anna S. Jensen, Medhjælperske 6 Kaj Aage Braae, Læge 2294 Gerda Johanne Larsen, Husass. 12 Hans Jensen, Ekviperingshdl. 6 Kai Rs. Nic. Riis, Konditor o iSv. Ove Hansen, Snedker 7 Sara Jappe, Husass. 15 5 Jens Henrik Busch, Bogholder 275 Aage Hansen, Bundtmager 94 Karen M. Rasmussen, Modist 81 Olaf Johs. Nielsen, Tandlæge 2112 Margrethe Nielsen, Tandtekn. 62 Anna K. Frederiksen, Husass. 12 Fr. Bang, Musiker 40 Axel Bang, Boghandlermedhj. 6 C. Adolf S. Rasmussen, Repr. 282 6 J. Chr. Jensen, Overretssagf. 1580 J. Rs. K. Jensen, Boghdl.medhj. 244 Holger Spøhr, Assurandør 6 Albert R. Nielsen, Cigarhdl. ø Rs. M. Laursen, Rentier 376 Tove Laursen, Frk. 25 Agnes Elisabeth Hansen, Husm. 6 Lars Peter Nielsen, Chauffør 213 Ejner Janus Pihi, Arbmd. 6 7 Julie Jørgensen, Papirhdl. 6 P. Sommer Petersen, Overinsp. 1266 K. Sommer Petersen, Knt.ass. 56 N. Thv. Andersen, Fabrikant 2896 Dagny Valb. Jensen, Husass. 31 Asger Elmquist, Dyrlæge 514 Ragnhild Simonsen, Husass. 10 8 Sture Christiansen, Tjener 125 Helene Petersen, Husass. 68 Karen Marie Jensen, Elev 6 Ing. Agensø, Smørrebrødsjmfr. 56 C. T. Christiansen, Restauratør 739 Hans Chr. Petersen, Medhj. 12 Else Eriksen, Husass. 10 Karen Kristiansen, Husass. 15 Karoline Hansen, Køkkenchef 131 9 Julius Bahnsen, Købmand 6 Nic. P. Bendixen, Bankdir. 721 Leif Bruun, Ingeniør 294 10 Niels Peter Hansen, Maskinarb. 275 11 Rs. P. Frandsen, 6 tadsing. 1210 Juliane S. Christensen, Enkefrue 94 Jenny M. Andersen, Husass. 25 Carla W. Clausen, Damefrisørinde 0 12 Johs. Søegaard, Overlærer 645 Britta E. Søegaard, Frøken 6 Alb. Christensen, iSkolebetj. 200 Asta Christensen, Telefonistinde 106 13 Peter Mauritzen, Tandtekniker 351 Herbert Puppe, Violinist 125 Christine Bang, Musiklærerinde 18 J. C. Hylander, Redaktionss. 570 Alma Mikkelsen, Enkefrue 84 Ella M Mikkelsen, Assistent 807 J. P. Hansen, Støberiarbejder 94 Carlo E. Hansen, Tjener 6 14 Chr. Carlsen, Aldersrenten. Maren S. Hansen, Aldersrenten. 2 Bertha A. Olsen, Medhjælper 6

Havnen. 5 Ejnar W. Nielsen, Arbmd.

ø

Hjultorvet, 3 H. Fr. Weinrieh Petersen, Kbm. 382 And. Christensen, Aldersrenten. 2 4 Th. M. iSøeborg, Konditor 532 Poul H. M. Søeborg, Maskinl. 6 Emma V. iHansen, Husass. 6 5 Anna Kalum, Bestyrerinde 58 G Aage Hansen ,Blomsterhdl. 238 Anna Jensen, Kollektrice 87 H. A. Jensen, Damefrisørinde 68 'Svend Sevaldsen, Telegrafm. 608 E. O. F. Rasmussen, Kommis 169 Svend Holst, Direktør 81 Olga S. Albrechtsen, Husassist. 10 Carl Gustav Mørup, Skræder 10 Mar. Rudolf Rasmussen, Repr. 10 Rs. Hansen, Inspektør 6 Niels Poul Jensen, Murersv. 6 7 Dagmar T.Andersen, Lærerinde 545 Laura R. Pedersen, Lærerinde 583 Yilh. M. Bavnholt, Skotøjshdl. 31 Gertrud Møller, Syerske 62 C. Nutzhorn Nielsen, Kommis 275 H. Charles Mårtens, Fiskehdl. 37 8 Karen H, K. Nielsen, Frk. 6 Søren Ejner Salminen, Bud 43 Anna G. M. Hansen, Husbst. 50 Jens Fr. Schade, Bankdirektør 1146 9 Svend Alb. Andersen, Kbmd. 119 10 Ella Larsen, Frisørinde 144 Anna F. Christiansen, Aldrtn, 2 Karen Marie Nielsen, Enkefrue 68 Anna M. Nielsen, Bankboghd. 526 K. Skaarup Petersen, Ekspdtr. 25 12 Rs. J. Uhrenfeldt, Kbmd. 0 Peder L. Schmidt,Sparekassebud 31 Jernbanegade, 1 Sv. K. Chr. Jørgensen, Barber 37 Gunild L. Nielsen, Frisørinde 106 Anna Margr. Israelsen, Bst.inde 125 Ingeb. M. Sørensen,Trikotagehdl. 0 C. Chr. N. Ålenkjær, Kbmd. 84 Anna A. V. Kruse, Enkefrue 219 2 Chr. L. Christiansen, Barberm. 257 H. Arndt Nielsen, Urmager 683 Eli Norby Nielsen, Frk. 21 J. H. Juul-Hansen, Installatør 294 Ella Ingeb. Hooge, Massøse 75 Vald. Bruun, Kbmd. 1674 Ida Johanne Jensen, Husass. 10 3 Rs. Grønholt, Konsul, Direktør 739 Karen A. Grønholt, Kontorelev 6 Poul H. Grønholt, Handelselev 6 Johanne Alice Hansen, Husass. 12 H. Chr. Gørgens, Mægler 645 E. M. Sofie Pedersen, Husass. 10 Vald. Steiner, Stadsdyrlæge 1341 Karen Petersen, Husass. 6 Ernst Iversen, Cigarhandler 6 4 Maren Sophie Jensen, Hsr.ske 1084

12

Jernbanegade. 23 Jens C. P. Madsen, Lokomotivf. 332 Else H. Madsen, Ekspeditrice 6 Chr. Brix Pedersen, Redaktør 413 Hans Nielsen, Læge 3528 Ebba E. Sørensen, Husassist. 15 Sv. Aa. Petersen, Maskinarb. 40 Ole Hansen, Tobakshandler 14 25 iSv. E. Lund, Politibetjent 96 Ida C. Buhi, Musiklærerinde 6 Poul F. V. Buhi, Boghdlmedhj. 18 N. Leth Ankersen, Kantor 1166 Johanne V. Pihi, Frøken 87 Rasm. P. Hansen, Bybud 87 Aksel E. Hansen, Chauffør 50 Erna L. Hansen, Biblioteksass. 178 Louise W. Schrøder, Enkefrue 376 Anna M. iSvendsen, Husejerske 326 Rich. O. Torp, iSpecialarb. 125 27 And. Fr. Bahne, Pensionist 163 Maja Bahne, Haandgerningsl. 6 Helga D. M. Lindberg, Eksped. 15 Marie K. Mogensen, Dameskr.inde 6 Erik G. H. Hansen, Eksped. 125 Ingeb. J. Pedersen, Broderih. 56 Johs. N. Alenkjær, Købmand 81 Søren E. Petersen, Papirarb. 200 Carl Th. Petersen, Papirarb. 232 And. P. C. Petersen, Medhj. 12 29 And. Jørgensen, Hotelejer 100 Martha Christensen, Kokkepige 18 Evald Andersen, Vognmand 6 Ernst Andersen, Chauffør 62 Johannebjerg: Bodil K. Nicolajsen, Enke 6 Maren K. Egholm, Papirarb. 43 Heinrich Th. Egholm, Urmager 6 Johanne M. S. Larsen, Papirarb. 40 Anna K. Hansen, Aldersrenten. 2 Kindhestegade. 1-3 Søren Jensen, Detailh. 6 Karen E. Hyveled, Eksped. 21 Ernst Christensen, Papirarb. 21 Hans Petersen, Tøffelmager 6 Anna I. J. Petersen, Detailh. 31 Erna M. Petersen, Husbest.inde 6 Herm. L. Johansen, Arbm. 6 Henry Rasmussen, Blikkensl. 15 Methine C. Larsen, Rullerske 6 Else Marie Larsen, Husassist. 6 Gudrun A. Larsen, Husass. 6 Ella Aase Larsen, Husass. 10 2 Valdemar Clausen, Møller 100 Gunner Clausen, Møller 6 Thorvald O. Olsen, Arbmd. 6 Sidse M. Christensen, Aldersr. 2 H. Christiansen, Marskandiser 127 Einar G. Christiansen, Vognm. 115 4 H. O. Christiansen, Blikkenslm. 739 Dagny C. Petersen, Husass. 10 Olga H. M. Møller, Husmoder 6 Astrid L. Petersen, Syerske 6 Bodil K. Petersen, Massøse 25 5 H. P. Mathiesen, Forretningsf. 332

Jernbanegade.

14 Frederik Jensen, Arbm. 6 H. P. Vilh. Andersen, Typograf 276 H. R. Lunau, Vaskeriejer 12 Heinrich Lunau, Barbermester 31 Amanda E. Jensen, Pensionist 6 Christine S. Hansen, Kogerske 10 Kristine E. Davidsen, Frk. 50 Hans C. Hemmingsen, Bestyrer 37 And. C. Andersen, -Slagter 163 Clara Christensen, Aldersrenten. 2 Marie C. Madsen, Syerske 6 Anna M. Hansen, Aldersrenten. 2 Marie V. Christensen, Papirarb. 31 Petrfne Petersen, Enkefrue 2 Valborg Andersen, Lærerinde 10 15 Anna Nielsen, Enkefrue 56 Kay Nielsen, Slagtermester 213 Carl J. Larsen, Slagteriarb. 131 Olaf H. M. Nielsen, Skomager 31 Holger Hjortaa, Konfektureh. 131 Marie Sivert Jensen, Enkefrue 6 Thor A. Scheibel, Tjener 77 Knud Jacobsen, Arbmd. 10 Lilly O. M. Jensen, Køkkenpige 10 Knud V. Andersen, Hotelforp. 432 16 Margrethe Friis, Husejer 27 Ernst Mich. Friis, Boghandler 689 Poul J. Friis, Boghandler 652 Anni Jensen, Trikotagehdl. 6 Karla Mary Jensen, Husass. 6 O. Harholt, Lokomotivf-aspirant 115 Adolph Metelmann, Tjener 56 C. P. Søllegaard, Købm. 50 Rita Søllegaard, Frøken 6 Herman Søllegaard, Elev 0 Ane M. (Søllegaard, Husmoder 62 Cecilie Søllegaard, Frøken 75 Anna Søllegaard, Frøken 6 17 J. Ph. Hage, Overlæge 3914 Else T. M. Jensen, Husass. 21 Gerda Petersen, Husass. 12 19 Frede Villy Jensen, Pottemager 21 Niels Verner Andersen, Kommis 6 Harry Hylander, Kommis 18 Poul G. Blædel Søgaard, Maskinl. 6 Johs. A. Larsen, Skomager 6 Franz Adametz, Werkmeister 150 P. G. Riberholdt Hansen, Sekr. 119 Sv. Peter Nielsen, Mekaniker 169 Elfrida J. K. Hansen, Husassist. 10 Ingeborg M. Christensen, Husass. 10 Nielsine H. Thaarup, Husass. 15 Marie H. Thaarup, Bestyrerinde 200 Hans Mikkelsen, Købmand 382 Jens P. Hansen, Cigarhdl. 37 Anna Striiwing, Papirhdl. 150 Børge Tegder, Postelev 18 *21 Karen Bundsen, Konditor 12 Emma E. Simonsen, Husass. 6 Helga E. C. Hansen, Eksped. 62 Alma Christiansen, Eksped. 169 C. A. M. Christiansen, Læge 2269 Karen M. Nielsen, Husass. 6 A P. Andersen, Amtsfuldm. 1504 W. Reckendorff, Biografejer 1191

13

16 Carla Hildeborg Larsen, Modist 6 Louis Hartvig Larsen, Chauffør 6 Kindhestegade. Maren K. Nielsen, Fabriksarb. 37 18 Oscar Magaard-Olsen, Driftsb. 927 Anna M. Albrechtsen, Husass. 10 Laurits Petersen, Cigarhandler 376 J. D. Jørgensen, Værkfører 294 Ejler M. Damgaard, Købmand 294 Marie V. Jensen, Ekspeditrice 106 Carl F. G. Hansen, Drejer 33 Maren S. Jensen, Aldersrenten. 2 Ingeb. Christoffersen, Husm. 6 20 Jacob K. Christiansen, Cigarh. 6 Karl K. Christiansen, Maskinarb. 10 Johs. V. Christiansen, Bødker 6 Eleonora Christiansen, Papirarb. 40 Villy W. Christiansen, Typografi. 6 Helge R. Christiansen, Bud 6 Anna E. R. Hansen, Papirarb. 37 Martha Sofie Hansen, Eksped. 6 Ejner Rasmussen, Arbmd. 12 24 S. M. Winther, Kiropraktiker 219 Pouline Winther, Enkefrue 90 A. L. J. Klokker, cand. pharmu 376 Karl Nielsen, Installatør 159 N. P. Larsen, Murermester 31 Niels A. M. Nielsen, Montør 100 Niels Møller, Cigarhandler 25 Sv. Aage Hansen, Barberm. 14 Fr. Møller, Pensionist 43 26 Signe J. Lundstein, Enkefrue 18 Johan Cl. Lundstein, Købmand 6 Sophie H. Lundstein, Malerinde 31 Nelly V. Lundstein, Malerinde 37 Axel Bruno Andersen, Købm. 257 Jens J. Rasmussen, Forvalter 188 Sigurd E. Jepsen, Elektriker 219 Kirkestræde. 1 L. P. Ferdinand, Købmand Helga K. Johansen, Husass. Chr. Hofmann, Købmand Ulla Hansen, Husassist. A. Chr. Børner, Boghandler Signe P. Hansen, Husassist. 10 M. Nielsen Jensen, Biomsterh. 144 Anna K. Haar, pens. Lærerinde 489 3 Andrea L. Hulbeck, Enkefrue 181 Esther B. Hulbeck, Kontormhj. 131 Maren C. Clausen, Pensionatsv. 6 Else M. Børre-Clausen, Damefr. 6 Lizzi Sewerin, Tandlæge 263 4 J. G. Jørgensen, Vinkyper 125 Antoinette Mallig, Modehdl. 25 6 C. F. V. Ypkendanz, Snedkerm. 6 Erna E. M. Petersen, Husassist. 10 Inga S. Bro Jensen, Boghdlmhj. 68 Sv. Aa. C. Rasmussen, Eksp. 213 Peter Simon Hansen, Konsulent 112 J. P. C. Elvang, Slagterm. 451 1435 4037 6 18 627

Kindhestegade. 5 N .C. Petersen, Repræsentant 413 Johs. Nielsen, Maskinarb. 200 Lars P. Pedersen, Tømrer 50 6 Hilda Hansen Lise, Husejer 6 Einer A. Jensen, Malerm. 6 Johanne M. Jensen, Frøken 6 Hans C. Hansen, Arbmd. 6 Marie Mogensen, Husmoder 6 Chr. E. Carlsen, Arbmd. 6 Jens Bodal, Filehugger 2 Knud Bodal, Pottemageri. 15 Erik Bodal, Bud 6 Svend Aage D. Hansen, Medhj. 12 Hans P. Hansen, Arbmd. 6 6 Evald V. D. Hansen, Børstenb. 18 Mary E. C. Hansen, Husassist. 6 Hjalmar J. Nielsen, Slagter 6 Valdemar Andersen, Arbmd. 6 Chr. Christensen, Skomagerm. 6 Chr. Christensen, Medhj. 18 Thorv. Pedersen, »Fodermester 6 Niels P. Jensen, Repr. 25 7 Viggo H. Petersen, Cigarm. 163 Oluf O. Falch, Smedemester 2615 Inger S. Hansen, Husassist. 10 Edv. C. F. Falch, Smedem. 181 Valborg V. Falch, Husbest. 31 Dagmar E. Falch, Korrespond. 257 8 J. P. C. Jensen, Rebslager 395 Dorthea S. Petersen, Enkefru 6 Ane M. Rasmussen, Arbejderske 6 9 Maren K. Stilling, Pensionist 6 Chr. V. Koch, Handelsmedhj. 87 Sigfred Mikkelsen, Handelsr. 313 10 Jens P. A. Nielsen, Arbmd. 27 Johanne V. Nielsen, Aldersrenten. 2 Hans P. Johansen, Smedem. 219 Anna D. S. Olsen, Aldersrenten. 12 Anna M. M. Olsen, Arbejderske 87 Pouline S. H. Larsen, Husm. 0 Hans Nielsen, Cyklesmed 37 Ingvard Larsen, Arbmd. 62 11 Niels Peter Larsen, Bødkerm. 163 Kjeld V. Larsen, Bødkersvend 40 Jens Juel Jacobsen, Chauffør 10 Louise Sofie Jacobsen, Husm. 6 12 A. B. S. Ditlevsen, Repr. 163 H. P. Bille-Hansen, Trafikass. 250 Aksel A. Larsen, Mekaniker 119 Valborg Sommer, Husass. 12 13 Margrethe A. Jensen, Restaur. 72 Anton Patuel, Uldhandler 6 Vald. Jensen, Uldhandler 12 14 Erik J. Christiansen, Repr. 33 Vald. Jensen, Isenkræmmer 489 Ane K. Jensen, Pensionist 6 Karen S. Jensen, Husassist. 10 Poul V. Jensen, Kommis 6 15 Alb. Erik Nielsen, Mekaniker 56 Anna M. Nielsen, Husmoder 15 Kai Pihi Nielsen, Repræsentant 31 Hans Nielsen, Tømrersvend 683 Aage Nielsen, Tømrerlærling 6 16 Ellen S. Larsen, Blomsterhandler 6

n

Kompagnistræde. 4 Rs. P. Johannesen, Avlsbruger 163 Johanne Petersen, (Syerske 6 Alba J. Petersen, Kontorassist. 25 Axel Fr. J. Nielsen, Forvalter 115 Peter Aage Nielsen, Arbmd. 94 N. P. A. iSteffensen, Arbmd. 84 Anny M. Petersen, Husmoder 6 Dorth. Helm-Petersen, Fabr.ske 40 Gudrun Helm-Petersen, Husass. 6 Karna Helm-Petersen, Husass. 6 Anna M. E. Petersen, Husmoder 6 5 L. Chr. Larsen, Kommunebud 238 Hans C. Hansen, Skomager 2 6 Laur. K. Larsen, Maskinm. 432 Kr. E. J. Damlund, Barberm. 87 Poul H. H. Poulsen, Barbersvend 81 V. A. Petersen, Guldsmed 127 Johanne K. E. Olsen, Husm. 0 Iris Irene Olsen, Medhjælper 6 Einar W. Mouritzen, Hdlsmd. 6 M. Chr. Larsen, fhv. Møller 33 Hilmer A. Larsen, Pølsemsv. 81 6a Oline Voltzmann, Detailhdl. 7 Hans C. Andersen, Papirarb. 6 Rasmine Hemmingsen, Inkass. 87 Hans H. T. Nielsen, Blikkensl. 144 Hans P. Johansen, Bødkerm. 75 Ane K. Sandau, Enkefrue 6 Poul Villy Sandau, Arbmd. 6 Verner Sandau, Træarbejder 169 Kaj iSandau, Typograf 50 E. H. J. Winther, Børstenb. 33 Peter Chr. Lassen, -Smed 451 Gunnar M. V .Lassen, Medhj. 6 7 Louis G. Hansen, Typograf 131 Chr. Fr. Nielsen, Murerarbm. 131 Anna Henr. Hansen, Husmoder 6 Ove Chr. Hansen, Træarbejder 106 Poul Chr. Hansen, Arbmd. 181 Maren Larsen, Aldersrenten. 2 Ingeb. S. M. Larsen, iStrygerske 10 Poul Th. G. Larsen, Arbmd . 6 Peter Adolf Hansen, Arbmd. 6 7b Carl Mr. V. 'Hansen, Pottem. 6 Kirsten Hansen, Papirarb.ske 56 Johs. K. Hansen, Arbmd. 6 Vald. B. Hansen, Mekaniker 6 Karen K. Christensen, Papirarb. 56 Chr. P. Thomsen, Arbmd. 6 Bertha M. Hansen, Arbejderske 6 Albert E. Christensen, Arbmd. 40 Hansine M. Blomgren, Husm. 6 Marie K. Johansen, Aldersr. 2 8 Marie Hemmingsen, Vaskeriejer 6 Stine Olsen, Aldersrenten. 2 Sven Petersen, Arbmd. 6 9 Hans Carl E. Meyer, Pølsem. 106 Christoffer Larsen, Aldersrenten. 2 10 Oscar E. Nielsen, Vognmand 181 Aksel A. Hansen, Maskinmester 131 Gunnar Jørgensen, Badem. 125 H. Petersen, Forsørgelsesinsp. 532 Gudrun S. Petersen, Kontorass. 106 Kaj W. H. Grandahl, Elektriker 181

Kompagnistræde. 11 Niels Henry Grandahl, Murersv. 6 12 E. Lorentzen, Elektricitetsvb. 758 Carl C. Lorentzen, Handelsl* 6 Købmagergade. Chr. M. Andersen, Malerm. 181 Edith L. Andersen, Telefonist 131 Ida M. Mortensen, Aldersrenten. 2 Ida R. Mortensen, Telefonist 125 2 Pauli V. Joensen, Sognepræst 451 Marie E. Joensen, Pensionist 75 3 Sophie Zoffmann, fhv. Husbest. 43 Fritze G. Zoffmann, Kollektrice 144 Charlotte Zoffmann, Kollektrice 144 4 Emma Zahle, Enkefrue 219 Anna E. Johansen, Husassist. 10 5 Victoria F. Nielsen, Husmoder 43 Mathias A. Hestbæk, Kommis 75 Erik Jensen, Kommis 75 Egil Juul Rasmussen, Kommis 72 Arne Lilbæk, Kommis 75 Hans J. Tvede, Lærling 6 L. P. Nielsen, Repræsentant 200 Emsy PI. Nielsen, Kassererske 150 Karen M. Nielsen, Elev 0 6 Jacob Jacobsen, Mælkeforh. 163 Johs. Hansen, Bogholder 401 Johs. Aaris-Larsen, Giarm. 121 Erika Boesen, Kontormedhj. 137 7 Anna E. Madsen, Sygeplejerske 159 Emma Marie Clausen, Sygepl. 159 iSigne Munch Petersen, Massøse 169 8 Hans Jørg. Andersen, Vognm. 37 Knud Aage Andersen, Montør 163 Har. W. Nielsen, Hotelkarl 75 Christian Hansen, Staldkarl 6 Jørg. V. Kornvig, Dekoratør 213 Anna C. Nielsen, Arbejderske 6 Vilhelmine Sten, Gartnermedhj. 6 Robert Petersen, Bud 15 Aksel Fr. J. Hansen, Uldhdl. 12 9 Chr. H. Smith Petersen, Læge 1906 Agnethe L. Petersen, Frøken 0 Margrethe Casse, Husm., Aldersr. 2 10-12 J. Mikkelsen, Vognopsynsm. 127 Fred. Jungslund, Skræder 6 Viggo Jungslund, Cicelør 6 Anna Wendt, Aldersrenten. 2 Kr. A. Poulsen, Maskinh. 163 Johan Poulsen, Handelsl. 6 Emilie M. Nielsen, Husassist. 10 Gunnar Christensen, Arkitekt 275 11 Ane Andersen, Vaskeriejer 144 Emmy Emilie Andersen, Medhj. 126 Gunnar W. Andersen, Repr. 6 13 H. P. Madsen, Kreaturhdl. 181 Jens P. Jensen, Slagterm. 106 Dagm. K. L. Andersen, Husbest. 24 Ane K. Christiansen, Aldersrent. 2 Peter Petersen, Fyrbøder 326 J .P .Nielsen, Træarbejder 40 14 H. C. Hardager, Tandlæge 2131 15 Carl W. Wincentz, Vognmand 112 Ellen K, Jensen, Husmoder 6

15

Købmagergade.

Marievej. 5 Anders P. Andersen, Tømrer 87 Rs. S. Rasmussen, Bundskærer 25 Lars V. Hansen, Repræsentant 50 Hans P. Hansen, Chauffør 96 Møllegade. 3 Johs. Jørgensen, Kusk Peter Petersen, Arbmd. 4 Karl Kr. Nielsen, Arbmd. 6 5 Anton M. Hansen, Bagersvend 27 Peter L. Jensen, Invaliderenten. 6 Carl L. F. Jensen, Løsarbejder 6 Svend Aa. Jensen, Medhjælper 31 Fr. V. J. Jensen, Arbmd. 6 Ejler E. Jensen, Medhjælper 21 Lydia Jensen, Husassistent 0 Alb. C. Bødtcher, Savskærer 6 Anton A. Petersen, Invalider. 112 Augusta H. Petersen, Papirarb. 18 Poul M. Poulsen, Skopudser 6 Hans P. Petersen, Aldersrntn. 2 6 H. P. F. Bærentzen, Støberiarb. 144 Søren A. Bærentzen, Former 6 Ib Anker Bærentzen, Lærling 10 Holg. Jul. Larsen, Arbmd. 25 7 Petra Emilie Palle, Aldersrenten. 2 Jens Peter Jensen, Arbmd. 6 Jens Chr. Christensen, Arbmd. 6 Hans P. Hansen, Arbmd. 25 Fr. Julius Jacobsen, Arbmd. 6 Betty J. O. Olsen, Husbest.inde 6 Hans Rs. Pedersen, Arbmd. 6 Laur. Rs. E. Hansen, Arbmd. 6 Thora M. F. Hansen, Syerske 10 Mads Peder Nielsen, Arbmd. 6 8 Jens Larsen, Kusk 6 Alfr. S. Hansen, Papirarbejder 94 Jakob Pedersen, Aldersrenten. 2 9 Jens Chr. Olsen, Arbmd. 21 10 P. E. C. Hermansen, Papirarb. 90 R. C. Elvang, Værkfører 627 Agnes J. Elvang, Invaliderenten. 6 11 Hans Fr. Nielsen, Arbmd. 100 Karlo O. V. Nielsen, Former 6 Niels Petersen, Formand 275 12 Peter Larsen, Detailhandler 953 Ove Larsen, Kommis 131 Ejnar Larsen, Seminarist 0 Valdemar Petersen, Kommis 50 Jørg. Johansen, Træarbejder 72 Alfred Petersen, Papirarbejder 100 13 N. J. T. Christoffersen, Chauff. 125 C. H. Christoffersen, Arbmd. 15 K. V. Christoffersen, Chauffør 6 Erna G. Christoffersen, Spolerske 6 Edith Christoffersen, Eksped. 10 Fr. Thv. Hansen, Papirarbejder 68 Kai T. E. Knudsen, Farveri. 31 14 Sofus Emil Kjeldsen, Arbmd. 6 Ernst L. Nielsson, Maskinarb. 6 Fr. V. Hemmingsen, Slagter 6 Bertha M. Hemmingsen, Eksped. 6 Clara Hemmingsen, Elev 6 27 77

15 Jens O. Jørgensen, Organist 159 Frede Hansen, Træarbejder 6 16 Maren Jensine Larsen, Aldersr. 2 17 Marius V. Nielsen, Murersvend 31 18 C. C. Jensen, Mineralvandsfabr. 87 Chr. B. O. Larsen, Blikkenslsv. 200 Onyx Ejvin Hansen, Pottemageri. 6 Christen Olsen, Aldersrenten. 2 20 Axel A. Jacobsen, Hotelejer 432 Charles L. Mikkelsen, Portier 106 Knud E. Jungslund, Hotelkarl 37 Thora K. Nielsen, iServeringsj. 25 Erna M. Nielsen, Stuepige 15 Edith E. Petersen, Stuepige 18 Martha M. Larsen, Stuepige 15 Lydia M. Hansen, Elev 6 Ida M. Hansen, Kokkepige 6 Ellen K. M. Hansen, Husassist. 6 Elinor Borg, Jomfru 18 N. O. Petersen, Købmand 12 Magle-Møllevej. 1 Hans A. Clasen, Direktør 570 3 Stig J. O. Petersen, Forvalter 470 5 Jens M. Sørensen, Chauffør 43 S. P. A. Olsen, Lagerforvalter 25 L. Chr. Larsen, Skomagerm. 6 7 Fr. Chr. Larsen, Snedker 6 Ellen R. Larsen, Frøken 0 H. A. Lorentzen, fhv. Tømrerm. 40 Jørg. Pedersen, Aldersrenten. 31 Caroline S. A. Jensen, Enkefrue 6 Dagmar C. Andersen, Enkefrue 2 N. C. Andersen, Bogbindersvend 37 Anna N. Jørgensen, Aldersrenten. 2 Marie D. Jørgensen, Ugift 6 Anne Marie Larsen, Syerske 18 Anna S. Hansen, Aldersrenten. 2 Marie vej. 1 Leo Larsen Madsen ,Vaffelbager 6 Gustav V. K. Hansen, Arbmd. 7 M. F. Demant, Pakhusformand 257 Martha A. Demant, Husassist. 6 Niels P. Olsen, Hdls.mand 6 Henry M. Olsen, Slagterlærl. 10 Else Mary Olsen, Eksped. 6 Karoline Nielsen, Arbejderske 12 Ejner A. Nielsen, Telefonarb. 238 Holger E. Nielsen, Bagersv. 0 Emil P. M. Andersen, Papirarb. 127 Ane K. Jensen, Frøken 6 Jens Chr. Nielsen, Bud 75 Børge Alex Nielsen, Bagersv. 0 3 Kai H. Franck, Blikkenslagersv. 94 Hans P. Breving, Toldbetjent 58 H. P. C. Larsen, Papirarb. 106 Gertrud Jensen, Husbest.inde 6 Jørg. H. Hansen, Papirarb. 100 Holger V. Jensen ,Barbersv. 208 Peter H. Jeppesen, Overinsp. 162 5 Sidsel M. Nielsen, Enke 6 Sv. Aa. Fr. Olsen, Montør 131

16

Møntergade.

Nygade.

2 Vald. Laur. Rasmussen, Arbm. 18 Karl A. V. Hansen, Bud 43 Karen A. E. Hansen, Husass. O Lars P. Jensen, Chauffør 6 Ane Marie Steffensen, Invalider. 6 Karl F. Christensen, Træarb. 50 Nygade. 1 Morten Poulsen, Aldersrenten. 2 Ellen I. G. Poulsen, Kontormhj, 282 Jacob B. Muncksgaard, Aldersr. 2 3 Anna Trine Jensen, Enkefrue 62 Peter Jensen, fhv. Skovrider 6 Chr. O. Sørensen, Arbmd. 6 Joh. L. Christiansen, Typograf 131 Alfr. E. Andersen, Barbenn. 56 4 Yaldem. Jørgensen, Kleinsmm. 702 5 Hans Larsen ,Murermester 119 Johanne Marie Larsen, Frøken 81 Niels P. L. Larsen, Murerm. 532 Inger C. Larsen, Kontorist 21 Anna Margr. Jeppesen, Aldersr. 2 Hans P. Henriksen, Arbm. 81 Aksel Poulsen, Maskinarb. 75 6 Martha E. Traberg, Frue 81 7 Julie Berthelsen, Aldersrenten. 2 H. C. W. Christensen, Papirarb. 119 Henr. C. Kaiser, fhv. Fotograf 6 Oluf Vilh. Nielsen, Inkassator 33 . Egon Ejv. Slente, Murerlærl. 6 Jens Peter Andersen, Snedker 6 8 Ane K. Hemmingsen, Aldersr. 2 Thora E. Hemmingsen, Medhj. 12 9 Johanne C. Mikkelsen, Husm. 6 Jørg. P. Jørgensen, Arbmd. 6 Hans A. M. Porst, Repr. 213 10 And. N. Jensen, Lagerarbejder 43 Carl C. Jensen, Farverlærling 12 Oscar Christensen, Modelsnedker 10 Karen A. Petersen, Strygerske 18 Kamilla M. Christensen, Aldersr. 2 Peter Jensen, Aldersrenten. 2 Jørg. Christensen, Tøffelm. 6 Mette K. Kristiansen, Syerske 6 Anna M. Jensen, Husmoder 6 Hans C. Christensen, Arbmd. 6 11 Marie J. Johannessen, Aldersr. 2 Ellen K. Jørgensen, Enkefrue 6 Ingrid J. Jørgensen, Husassist. 12 13 Martin Palle, Arbmd. 62 Petra Marie Rasmussen, Ugift 9 Peter M. L. Seest, Bladhandler 31 12 Viggo A. Jensen, Arbmd. 6 Anders Jensen, Arbmd. 6 Peter Emil Jensen, Arbmd. 3 Carl J. Hansen, Maler, Aldersr. 2 Ane Marie Petersen, Aldersr. 2 Johan P. V. Petersen, Arbmd. 6 15 Christen Hansen, Papirarb. 12 Henry A. Hansen, Gartnermedhj, 25 Harry M. Hansen, Medhjælper 6 Herluf Hansen, Traadvæver 6 L. P. M. Christensen, Skom. 43 Viktor Petersen, Skrædersvend 7

17 Carl B. Jensen, Skrædermester 6 iSv. Aa. Jensen, Skrædersvend 18 iDagm. M. K. Jensen, Husass. 6 19 Niels C. Olsen, Marskandiser 6 N. P. C. Hansen, Bagersvend 6 Fr. F. Simonsen, Aldersrenten. 2 Søren S. Larsen, Chauffør 6 Peter C. J. Henriksen, Arbm. 6 Hans P. Petersen, Aldersrenten. 2 Carl A. Petersen, Arbmd. 6 Otto Vill. Sauer, Bagersvend 6 Anna Marie Olsen, Fabriksarb. 43 Laurits J. B. Olsen, Kommis 12 Chr. M. Olsen, Kontorist 6 6 Johanne Hansen, Kortfektureh. 15 Hans Gørgens, Mæglerfuldm. 420 Poul Gørgens, Trafikassistent 363 M. K. Andersen, Dameskr.inde 106 S. P. Lauritzen, Tilskærer 163 Thora S. Sørensen, Husjomfru 25 Karen K. A. Schrøder, Eksped. 294 3 Jens P. Jørgensen, Papirarb. 121 Ejner H. Jørgensen, Arbmd. 12 Kaj T. Jørgensen, Elektriker 200 Ebba L. Jørgensen, Husassist. 6 Hanne K. Sølberg, Syerske 6 Valborg H. Sølberg, Husass. 6 Søren Hansen, Aldersrenten 2 Hans P. Johansen, Arbmd. 6 Fanny A. M. Hansen, Aldersr. 2 Poul Bang, Glarmester 6 Dan Ove Hansen, Repræsentant 75 N. S. E. Nielsen, Chauffør 10 Carl Th. Jensen, Typograf 238 Th. E. Jensen, fhv. Mekaniker 96 Anna M. Løve, Husmoder 6 Edith M. Løve, Husassistent 6 Poul Løve, Medhjælper 6 Holger J. Christiansen, Arbm. 6 Kaj I. Christiansen, Bud 6 Carl H. Petersen, Reparatør 6 Vald. O. Johansen, fhv. BoglldL 294 Vibeke Frisch, Syerske 10 Ellen H. S. Sørensen, Papirarb. 6 5 Ane K. Rasmussen, Aldersr. 2 Maren S. K. Jensen, Husmoder 6 Sophus W. I. Jensen, Lagerist 81 Jørgen V. Jensen, Medhj. 0 Jens P. Hansen, Vognmand 21 And. K. Nielsen, Købmand 58 H. S. Hansens Enke, Tømrerm. 0 Ebba A. M. Hansen, Kontorass. 115 Gudrun N. Hansen, Bogh.ske 72 7 Caroline Hansen, Husejer 144 Jens Jørgensens Enke, Vognm. 31 Fr. V. Petersen, Medhjælper 200 Hans P. Nielsen, Ølhdl. 119 Gustav Mortensen, Kirkebetj. 294 Kr. H. Pedersen, Aldersrenten. 2 Lydia Lauritzen, Tandtekniker 68 Ny Østergade. 1 Karen K. D. Hansen, Rentier

17

Præstøvej.

Ny Østergade.

23 Vera Nielsen, Vikar 25 Chr. B. Christiansen, Aidersr. 2 Henr. A. V. Nielsen, Slagterm. 84 Ramsherredgade. 1 Carl Aage Jensen, Snedkerm. 2031 Marie S. Jensen, Enkefrue 1003 Arne K. D. Jensen, Snedkerm. 2150 Wilhelmine Schwensen, Enkefrue 10 Ella Marie Hoffmann, Kontormhj. 6 2 H. O, Stuhr, Arrestforvarer 144 Johanne Luttermann, Husass. 10 3 Jacob Mygind', Sagfører 451 Grethe Mygind, Husass. 6 C. F. Lundstein Ibsen, Bankbud 50 4 Emil Petersen, Slagtermester 6 Gerda E. Korfiksen, Husass. 21 Karen M. I. Madsen, Eksped. 50 5 Rs. K. Jensen, Mekaniker 6 6 Johs. Alfr. Petersen, Faktor 376 Jonna Petersen, Husass. 6 Anna K. Pedersen, Husmoder 163 Lars Peter Jensen, Købmand 0 Inger M. S. Neerup, Husass. 37 L. P. Petersen Lønager, Uldh. 877 Hans Hansen, Mekaniker 169 Erik Christiansen, Brødkusk 6 7 Gerda Moes, Biblioteksass. 159 Julie Outzen Jørgensen, Musikl. 6 Johan Clausen, Sagfører 2808 Anna Jensen, Husassistent 25 8 Ellen M. F. Jensen, Syerske 6 Dagmar E. Jensen, Smørhdl. 6 Magdalene S. J. Jensen, Syerske 6 J. C. Lorentz Jensen, Tømrersv. 238 E. Arnholtz, Fotograf 112 Anna Bunk Andreasen, Husass. 6 Curtis Howare Olsen, Elev 0 Signe Steffensen, Keramikmaler 62 9 Anna M. E. Grønholth, Guldsm. 350 Niels Otto Grønholth, Guldsmsv. 25 Tage Grønholth, Gravør 50 Martha Hansen, Husass. 6 10 P. E. Larsen, Snedkermester 413 Carl U. Larsen, Snedker 81 13 Elise M. Pedersen, Enkefrue 1103 N. Juel Pedersen, Glarmester 551 15 Chr. F. Jensen, Bagermester 62 Jens V. Christensen, Arbmd. 6 And. P. M. Larsen, Arbmd. 6 Marie V. Fog, Forstanderinde 420 16 Peter Gothard Larsen, Gartner 125 Karen M. Jensen, Husass. 10 Kamma Marcussen, Eksped. 37 Anton Fr. Nøhr, Viktualieh. 43 Karen S. M. Jensen, Husass. 6 V. A. Evald Petersen, Direktør 376 Esther Petersen, Frøken 12 Børge E. Petersen, Assistent 50 Elisabeth Schaarup, Kommunek. 645 Peter V. Christensen, Arbm. 6 Karen M. V. Christensen, Syerske 12 Karl Petersen, Arbm. 6 81

9 Jens P> Hansen, Husejer 12 Elisabeth K. Bendtsen, Aidersr. 2 Viggo Emil Bendtsen, Maler 6 Karl O. Ditlevsen, Installatør 6 Frank E. Ditlevsen, Elektriker 6 Hans E. He^nningsen, Elektriker 18 Svend Aage Nielsen, Skomager 6 Hans P. Jensen, Arbmd. 6 Aksel Jensen, Arbmd. 6 11 Alfred L. Andersen, Murer 75 Ib L. Andersen, Barber 6 S. Søndergaard, Maskinarb. 163 Hanne Sofie Hansen, Aidersr. 2 Hans P. Olaf Hansen, Smed 115 H. M. Emil Jensen, Maskinarb. 131 Har. B. Nielsen, Tømrersvend 81 Johs. E. Nielsen, Malerm. 238 Myrtie O. A. Nielsen, Kontorist 6 Niels V. H. Nielsen, Bankelev 56 13 Ane Sophie Nielsen, Husmoder 125 And. P. Petersen, Arbejder 219 Nora Sigrid Petersen, Syerske 15 Bodil M. Jensen, Husmoder 10 Kaj V. F. Petersen, Chauffør 27 Mette K. Date, Aldersrenten. 2 Niels P. E. Nielsen, Motorfører 87 Præstøvej, 1 V. Petersen, Skorstensfejerm. 1304 Robert Petersen, Stenhuggerm. 6 3 Lars Hansen, Karetmager 10 Marie K. O. Fossing, Frk. 6 Henry E. V. Fossing, Karetmsv. 75 5 L. Villi. Andersen, Vognmand 115 Helmer F. Andersen, Chauffør 75 Dagny M. Andersen, Husassist. 12 Louise Christensen, Arbejderske 6 7 Karen E. Carstensen, Medhj. 6 Aage Carstensen, Slagterm. 62 Hans C. C. Larsen, Slagteriarb. 94 Louis V. D. Rasmussen, Murersv. 37 11 Jens Hansen, Købmand 551 Xenia M. E. Jernbo, Overass. 361 Rs. Rasmussen, Købmand 570 Hans P. Jensen, Pensionist 37 Christiane Berthelsen, Aidersr. 2 13 Otto Thiesen, Lærer 1435 Laura Jensen, Husassistent 96 Erna Petersen, Telefonist 137 Johan P. Sonne, Lærer 902 15 Ingeborg Høyer, Lærerinde 545 Elisabeth Christoffersen,Husass. 10 17 Herm. Olesen,. Tandtekniker 877 Else V. Nielsen, Husass. 12 19 Rs. H. Albertsen, Købmand 627 Andrea P. Rasmussen, Enkefrue 6 Marie Hansen, Aldersrenten. 2 Poula M. E. Hansen, Linneds. 6 21 J. V. Johansen, Retsbud 181 Aksel K. H. Johansen, Tømrerl. 6 Johannes Arp, Boghandlermhj. 131 23 Poul J. Nielsen, Murermester 6 Elise Nielsen, Telefonist 137

18

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook - Online magazine maker