Telefonnøgle Næstved 1972

>,* ■ -» 1 * . ■ l.'Æ ■

TAXA

4U. nrf/nat/ NÆSTVKD O U 0!li:^

tnuriM !U?2 j ri — ikiifowim . ii ; \m

Amtmandagude 2. 4700 N**tted. telefon 72 09 68 - 72 09 31

• * * i rgen fulere**# — benyt et tnetllem o/ C$1 FORENINGEN af registrerede revisorer irnlignl (ngreginlref umler bogføring og reviwion II

Æ>

BENT RASMUSSEN S oHl/f « I>r

RINGSTEOGADE 25 TELP. 72 1111

Lygtør — Udityr

Lyddampore og r*r

Hurtig besked — send et telegram Deret meddelelse nAr frem dag og nat overalt i landet. Tag telefonen: drej 00 22 Danmark 00 23 Lande i Europa 00 24 Øvrige udland, Færøerne og Grønland eller forlang „TELEGRAFEN’*

H. F. JENSEN ANLÆGSGARTNER RAFTEHEGN 765005 TAPPERNØJE 765363 STENSÆTNING FUSELÆGNING r r\

jr

yJ ‘tVl.

DASKKO »REOFNNINQ KOMPAGNI A/8 Kabbelejavej 3? 34. 2/CO København Brønshøj. Tlf. Bella 8060 NÆSTVE0 Da nol v Arne Petersen Tlf. 72 00 26 HAARLEV Haerlev Tømmerhandel v. Preben Raimuiten Til 606003 KORSØR A/3 .'ohan Mogensen Trølaat- og Byggematerialer Tlf. bTOOtS RINGSTED Sadelmager Ejn West Tlf. II 05 61 ROSKILDE Otto^Banna^cxa'i Trølastforretning

<$> DÆKKO

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online