Sarkomen 1/2021

og pårørende kan ringe når som helst og komme tilbake dersom de ønsker det. Ingen skal ha hjemmebehandling om de ikke ønsker eller føler seg komfortabel med det. Det er også nyttig å bruke prinsippet på sykehuset. De som er her og ikke kan dra hjem blir mer mobile, kan gå ut når de ønsker og delta på aktiviteter i større grad. FORDELER Fordelene med å få cellegiftbehandling hjemme er mange. Erfaringene til nå tilsier at de som er hjemme er mere aktive enn de er når de ligger på sykehus, de spiser bedre, sover bedre og har generelt mindre bivirkninger. Pasientene er mer fornøyde og vi som jobber med dette blir mer bevisste på at pasientens tid er viktig. Vi prøver å gjøre det vi kan for at tiden her blir kortest mulig. De kan gjøre mer av det de vil og være mer der de vil være. Pumpen er i tillegg lettere å håndtere, da alarmene er færre sammenlignet med hva de er på pumpene vi har på avdelingen. Alarmer kan håndteres med noen tastetrykk av pasienten selv, av og til med veiledning på telefon.

 Hilde Bøgseth, kreftsykepleier med koordinerende ansvar for ungdom og unge voksne ved sengepost A8, Radiumhospitalet.

Andre avdelinger bruker den til andre typer behandling enn cellegift, og gir pasientene for eksempel antibiotika og intravenøs ernæring hjemme. I planlegging av nytt sykehus er det også fokus på hjemmebehandling, hvor det vil legges mer til rette for direkte kommunikasjon med pasienten hjemme. Håpet er at vi kan få programmer og utstyr slik at vi kan se pasienten og pumpa, slik at vi lettere kan bistå med de problemene de opplever. Kanskje kan vi til og med få inn målingene i sanntid om systemene oppgraderes. Denne typen behandling er noe vi brenner for og vi har et stort ønske om selv å kunne forske videre på pasientgruppen i et masterprosjekt. Søknadsprosessen er i gang og håper å kunne presentere data for dere om noen år.

FRAMTIDEN Utviklingspotensialet er stort med

hjemmebehandling og det er noe vi har stor tro på. Interessen for denne typen behandling er stor, og det vil nå starte et forskningsprosjekt på avdelingen for å få virkelige tall på at denne behandlingen er nyttig. Bruken av denne infusjonspumpen kan utvides ytterligere til flere pasientgrupper. Flere kan få behandling i sekk selv om de er inneliggende og har større muligheter til aktivitet, mer bevegelsesfrihet, mindre forstyrrelser av alarmer på natten og det gjør at pasienten lettere kan bevege seg rundt på sykehuset, selv på trange pasientrom. Dette skal heller ikke være forbeholdt ungdommer og unge voksne, og vi ser for oss at mange sarkompasienter kan ha nytte av dette i nær framtid. Ikke alle kurene egner seg for denne typen pumpe, men ofte kan deler av kuren gis ved hjelp av denne og da blir det i alle fall litt bedre!

13

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker