Sarkomen 1/2021

Sarkomen

1/2021

- et medlemsblad fra Sarkomer

Utgiver Sarkomer - Støtteforeningen for alle berørt av sarkom

Redaktør Lotta Våde

Kjære lesere og medlemmer i Sarkomer  LOTTA VÅDE V i er klare for et nytt år og her kommer årets første utgave av medlemsbladet. Smittetiltakene for covid-19 fortsetter og vi lever alle i en spesiell hverdag. Behandling- ene på sykehusene rundt omkring i Norge går stort sett som planlagt, men mange kontroller gjennomføres fortsatt på telefon eller med hjelp av videosamtaler. Husk at våre likepersoner er klare for en prat hvis du føler behov for å prate med noen i denne tiden med mindre sosial kontakt. Styret i Sarkomer har for første gang gjennomført en digital strategisamling for å planlegge 2021. I år skal «sarkom-appen» lanseres, noe som vi håper og tror vil være til stor hjelp for alle berørt av sarkom. Kuledagen skal arrangeres i en eller annen form til høsten, men det er fortsatt usikkert hvordan, dette på grunn av eventuelle smitterestriksjoner vi må forholde oss til. Verdens kreftdag, den 4. februar hadde i år pårørende som tema og vi lanserte i den forbindelse to nye podcast episoder av Sarkompodden, med en ung pårørende og en mor som er etterlatt. Takk til alle som har delt historier med oss, både i medlemsbladet og i podcasten. Vi tror på å dele for å spre kunnskap og for at alle skal føle seg mindre alene. Hvis du har en historie du vil dele med oss, er det bare å ta kontakt!

Layout Tomy Hoang

Forsidebilde Thale Strøm

Adresse Øvre Vollgate 11 0158 Oslo

E-post info@sarkomer.no

Web sarkomer.no

Tlf. sekretariatet 22 20 03 90

Bli med oss på laget! sarkomer.no/bli-medlem

Nå ønsker vi dere alle en fin vår med mye sol og varme!

Made with FlippingBook flipbook maker