Sarkomen 1/2021

Kondrosarkom - Hva, hvem, hvordan og hvorfor?

 JOACHIM THORKILDSEN

Sarkom kan deles inn i to hovedkategorier; bensarkom og bløtvevssarkom. Under disse hovedkategoriene finnes det mer enn 100 undergrupper. En av disse er kondrosarkom som hører til gruppen av bensarkomer.

3

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker