Sarkomen 1/2021

 Overlege Kjetil Boye vurderer MR-bilder av en pasient med bløtvevssarkom.

Ny klinisk studie ved bløtvevssarkom

 KJETIL BOYE  HELENE LANGBERG

En ny klinisk studie for pasienter med bløtvevssarkom har åpnet i Norge. Studien gjennomføres på Haukeland universitetssykehus og på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. Formålet med studien er å undersøke sekvensiell behandling med cellegiftene ifosfamid og doksorubicin gitt før operasjon. Med sekvensiell behandling menes at behandlingen gis enkeltvis i rekkefølge og at ikke begge cellegiftene gis samtidig. Standardbehandlingen i dag er cellegift gitt i kombinasjon etter operasjon. Pasienter som har bløtvevssarkom uten spredning og etter visse kriterier har høy risiko for tilbakefall kan delta.

20

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker