Sarkomen 1/2021

 På grunn av koronasituasjonen tilbyr vi nå digitale kurs på Norsk Helsenett via Join (godkjent av Helse Sør-Øst). Deltagelse er enkelt, forklaring kommer via brev, og det er telefonsupport ved behov før og under kurset.

Velkommen t i l kurs digi tal t el ler Radiumhospi talet , Vardesenteret

Behandling for sarkom og gist er ofte langvarig og belastende, og mange ønsker mer kunnskap og veiledning på hvordan leve best mulig i tiden etterpå. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og innsikt, slik at du kan leve best mulig, medvirke aktivt og gjøre gode valg. Et tverrfaglig team bidrar med fagkunnskap og en likeperson deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til dialog, erfaringsutveksling, tid til spørsmål og mulighet for nettverksbygging. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere.

Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 298,-- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 580,- for overnatting+ kr 225,- for kost pr. person pr døgn. Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke følges opp/går til kontroller ved Radiumhospitalet/Oslo Universitetssykehus (over 6 mndr. siden ved kursstart). Påmelding: tlf. 22 93 59 22 eller lmskkt@ous-hf.no For mer informasjon: Lærings- og mestringssenteret, Radiumhospitalet Rådgiver, Pernille Varre, e-post: pev@ous-hf.no Radiumhospitalet Studiesykepleier, Stine Næss, tlf.: 90 85 43 81 Vardesenteret holder til i J-bygget på Radiumhospitalet, 5 etg (samme bygg som pasienthotellet). Husk å oppgi navn, kurs, datoer, telefonnummer og din mailadresse

Tirsdag og onsdag, 22. og 23. juni 2021

Tid:

Sted: Vardesenteret Radiumhospitalet Program:

• En person som har hatt sarkom, deler sine erfaringer • Sarkom/gist. Hva er det og hvordan behandles det, ved lege • Hvordan mestre situasjonen best mulig, ved kreftsykepleier • Kropp, selvbilde og fysisk aktivitet ved spesialfysioterapeut • Kost og ernæring (kun ved fysisk kurs per i dag) • Om «Kuledagen» og pasientforeningen • Erfaringsutveksling

Med forbehold om endringer i programmet.

Egenandel (gjelder kun pasient) Kr. 351,- hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialist-helsetjenesten §5-5 med tilhørende forskrifter.

Sarkomen #1-2021 Utgiver: Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for klinisk service, Kreftklinik en, Radiumhospitalet

19

Made with FlippingBook flipbook maker