Sarkomen 1/2021

J eg kommer selv fra en familie dessverre mye belastet med kreft – mye er nok utvilsomt genetisk, men vil anta at miljø/livsstil har hatt en stor innvirkende faktor. Min far døde etter lengre tids sykdom 52 år gammel. Først etter å ha hatt testikkel- og påfølgende lymfekreft i da han var vel 32-33. Behandlet operativt og med cellegift. Siden erklært frisk. Under et par tiår senere fikk han påvist den sjeldne kreftformen Dental sarkom. Døde etter nærmest hele ansikt var operert bort eller fortært/bortråtnet av kreften på Rikshospitalet i 2000. Min mor fikk påvist kreft i bukspyttkjertelen rundt påsketider 2007 – og døde etter en utmagringskamp januar året etter 59 år gammel. Hun tålte ikke cellegiften – og behandling med dette ble avsluttet etter første behandling. Hun ble siden gitt symptomatisk- og lindrende behandling. Undertegnede er i dag 51 år – men min historie begynte allerede ved 12 års alder. Den gang aktiv turner som jeg var vel 20 år. Vi bodde i Drammen. Mine foreldre opplevde en sønn som var svært aktiv med uteaktiviteter og trening stadig klagde på vondt i et kne. Time hos lege ble bestilt – røntgen rekvirert. Intet funnet. Plagene var periodiske – men tiltagende. Vokseplager var nevnt. Min far kjøpte ikke dette sånn uten videre – og etter en tid fikk ha via sitt kontaktnettverk rekvirert en time på Ullevål hos det som etter hva jeg kan huske skulle være blant de beste ortopeder i landet. Spesialbilder ble tatt – og det ble konstatert at jeg da hadde Osteochondritis dissecans i venstre kne. Behandling var å gå med krykker i seks mnd – hvor jeg kun skulle stegmarkere. Senere oppfølging og røntgen på sykehuset i Drammen (hvor det meste av kontroller gjennom årene er gjort) konstaterte med at det ikke lenger var tilstedeværende. Plagene kom imidlertid tilbake nå og da – og det ble på et tidspunkt tatt artroskopi hvor en bit av menisk ble fjernet. Husker ikke helt

 Svenn Børre Steinsland.

tidspunktet. Plagene forsvant fremdeles ikke. Ny oppfølging hos lege og sykehus – ingen hjelp eller svar å få, men det ble bestemt å ta en ny artroskopi. Under militærtjenesten en tid senere mens jeg ennå ventet på artroskopien kom den første merkbare forandringen (1989) – Da på en skyteøvelse, oppdaget jeg at jeg ikke lenger kunne bøye høyre bein maximalt. Fikk til og med tilsnakk av befal for at jeg ikke satt som anvist. Følte et stort press i beinet – og med verk som virket å komme fra bakre del av lårbeinet mot kneet. Jeg kjente der en kul – og ved press økte smertene. Kort tid etter dimittering fra førstegangstjenesten fikk jeg innkalling til denne nye artroskopien. Denne gangen ble det utført på Kongsberg Sykehus. Mer menisk fjernet. Kulen ble tatt opp med kirurgen – men denne syntes ikke å bry seg nevneverdig. Det ble heller ikke tatt nye røntgenbilder da man mente det var unødvendig siden man hadde tatt ofte bilder i årene før. På en ny oppfølging på sykehuset i Drammen prøvde jeg etter beste evne å kun ha fokus på kulen jeg hadde oppdaget. Aktuelle kirurg/lege

mente da det var en baker cyste og at man heller fikk vurdere nye tiltak i kneleddet siden. Intet hørt siden.

23

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker