Sarkomen 1/2021

også en viktig arena for å veilede folk i sin rehabilitering etter behandling og oppdage komplikasjoner fra behandlingen. Hyppigheten av kontroller blir tilpasset hvilken type og utbredelse av kondrosarkom man er behandlet for. Man har i mange år anbefalt oppfølgning i ti år, men dette viser seg nå å være unødvendig for de aller fleste. Som regel holder det med fem års oppfølgning. De fleste tilbakefall viser seg innen to til tre år.

diagnosen, men ofte må man påregne litt lengre tid til gjennomføring. Noen trenger å bruke hjelpemidler eller andre teknikker. De fleste kan også fortsette i de samme jobbene. Kondrosarkomsvulstene gir ofte ikke så mye plager og kan derfor bli nokså store før man oppdager dem. Dette betyr at operasjonen for å fjerne dem blir større og at funksjonsnedsettelsen kan bli større. FORSKNING PÅ KONDROSARKOM. Det er ett aktivt forskningsmiljø som studerer sykdommen kondrosarkom i Norge. Onkolog Ivar Hompland presenterte nylig

HVA ER UTSIKTENE ETTER BEHANDLING? Selv om kondrosarkom er en skremmende diagnose for mange, er fremtiden eller prognosen for de aller fleste som behandles for kondrosarkom heldigvis god. Det er samlet sett en sykdom som vokser sakte og som sprer seg sjeldent. Selv når sykdommer kommer tilbake på samme plass blir de fleste friske fra dette. Kondrosarkom på veldig vanskelig tilgjengelig plasser i kroppen, hissig vekst ved noen typer kondrosarkom eller langt kommen utbredelse ved diagnose kan gjøre behandlingen utfordrende og prognosen mer alvorlig.

resultatene fra en studie som vurderte effekten av cellegift hos dedifferensiert kondrosarkom pasienter på en internasjonal kongress. Undertegnede er i sluttfasen av ett doktorgradsprosjekt basert på Kreftregisteret.

I det prosjektet har vi gjennomgått alle kondrosarkomtilfeller i

Norge i perioden 1990-2013. Alle de fire sarkomsentrene i Norge har samarbeidet og bidratt med data til dette prosjektet. Det har gitt oss god informasjon om mange grunnleggende trender

ved kondrosarkom diagnosen og avslørt nye metoder for å vurdere prognose for den vanligste formen, sentralt kondrosarkom. Disse funnene er publisert i tre artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrift.

Akkurat hvordan livet er etter behandling og rehabilitering varierer veldig. De fleste kommer i gang igjen med mange av de samme aktivitetene som de gjorde før

8

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker