Sarkomen 1/2021

Ungdom og unge voksne med sarkom får nå behandlingen sin hjemme

 INGUNN H. SANDVEN OG HILDE BØGSETH  PRIVAT

På sengepost A8 på Radiumhospitalet har vi nå tatt i bruk en ny infusjonspumpe som gjør det mulig for ungdom og unge voksne å få cellegift hjemme. «Fantastisk», sier flere av ungdommene våre og tilbakemeldingene har bare vært positive.

9

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker