Munn og Mæle 3/2019

MEDLEMSBLAD FOR MUNN- OG HALSKREFTFOREN I NGEN NR 3/2019 22. ÅRGANG Munn og mæle

Tilbakeblikk på Munn- og halskreftdagen 2019 - en nasjonal fagdag med høyt nivå og engasjement I S. 6

En tillitsvalgt i særklasse Intervju med Samuel Hætta fra lokalavdeling Nord- Norge I S. 14

Hyperbar oksygenbehandling for munntørrhetsproblemer? Intervju med spesialist Guro Vaagbø I S. 26

Made with FlippingBook Learn more on our blog