Næstved - Turist rationeringskort, 1949

Form. 595 Kvittering for turist-rationeringskort/måltidskuponkort m. v. Receipt for tourist ration cards/meal coupon cards etc.

Modtaget kort som anført her Receivedcardsasspecifiedhere

turistsrationeringskort tou rist ration card(s) _rejse»smørkort tou rist cards fo r butter . sæt K F Psmærker coupons fo r meat etc. _måItidskuponkort A meal coupon card(s) A _måltidskuponkort B meal coupon cardfs) B

person(er) ankommet, personø i(Trivéd

f o r __

(dato - date)

-

fr a __ from

d - home country) AdreseiDanmark-Adres inDenmark:

Afleveret til om bytning: Surrendered fo r exchange:

(name of hotel [boardii

_turist»rationeringskort tou rist ration card(s) m åltidskuponkort A meal coupon card(s) A _måltidskuponkort B meal coupon card(s) B Kommunenspåtegning:

(hotellets [pensionatets] eller privatfamiliens adresse) (address of hotel [boarding house] or private family) den 4 2 ? 2 &

(navn - name)—

50000 7 49

■IlOLAF0.BARFOD k CO. FØBEHHAVH

Made with FlippingBook - Online magazine maker