Rosliny wiosny 2021-2022 | PL

Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 01 - 748 Warszawa Polska

Tel.

+ 48 22 326 06 97 + 48 22 326 06 98

Fax.

www.syngentaflowers.pl

© 2021, Syngenta. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią przedmiot własności zastrzegającego. Nie wolno ich kopiować ani reprodukować w jakikolwiek sposób. Nazwy produktów oznaczone jako ® lub ™, znak słowny SYNGENTA, logo SYNGENTA, stanowią znaki towarowe należące do Grupy Kapitałowej Syngenta (spółki z tejże grupy kapitałowej). Przy opracowywaniu tej publikacji Syngenta dołożyła wszelkich starań, aby dane w niej zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione w tej broszurze informacje mają charakter jedynie ogólnych wskazówek, i powinny być wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie użytkownika oraz z uwzględnieniem lokalnych warunków. Syngenta nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na podstawie zaleceń zawartych w tej publikacji. Cała sprzedaż podlega "Ogólnym warunkom sprzedaży nasion, rozsad i sadzonek Syngenta Polska Sp. z o.o." obowiązującymi w momencie składania zamówienia. Aktualne "Ogólne warunki sprzedaży nasion, rozsad i sadzonek Syngenta Polska Sp. z o.o." umieszczone są na stronie 109 niniejszej broszury. Żadne inne warunki, które Kupujący zamierza stosować w ramach jakiegokolwiek zamówienia zakupu, specyfikacji lub podobnego dokumentu, nie będą stanowić części umowy sprzedaży. www.syngentaflowers.pl

Made with FlippingBook Learn more on our blog