Rosliny wiosny 2021-2022 | PL

V I OL A CORNUTA F1

Deltini

• Bratek miniaturowy o najkrótszym cyklu produkcyjnym • Doskonała trwałość w czasie sprzedaży • Jedyna seria bratka mini o tak krótkim cyklu produkcyjnym

9 cm

2 - 3

Deltini ® Purple with Golden Center

Violet Blue

White

Rose Pink

Yellow

Yellow Jump Up

Violet Blue

Blue

Blue Purple Wing

Mix

Uprawa na sprzedaż jesienią

Produkcja na sprzedaż wiosną

27 28 2930 31 3233343536 37 383940 41 42 43444546 47 37383940 41 42 43444546 47 484950 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Donicz- kowanie

Uprawa z ogrzewaniem

wielo- paki, 9 cm

15

Deltini

Sprze- daż

Honeybee

Copperfield

Yellow and Purple

Burgundy

Nazwa odmiany

Formy produktu

Uprawa

Ogród

Deltini White

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

- - - - - - - - - - - - - - - -

Deltini Rose Pink

Deltini Yellow

Deltini Yellow Jump Up

Deltini Honeybee Deltini Copperfield

Deltini Yellow and Purple

Deltini Burgundy

Deltini Purple with Golden Center

Deltini Violet

Deltini Violet Face

Deltini Cuty

Deltini Violet Blue

Deltini Blue

Purple with Golden Center

Violet

Violet Face

Cuty

Deltini Blue Purple Wing

Deltini Mix

14

Viola cornuta F1

Viola cornuta F1

15

Made with FlippingBook Learn more on our blog