Rosliny wiosny 2021-2022 | PL

V I OL A X W I T TROCK I ANA F1

Select

• Specjalne kolory kwiatów • Odmiany o różnej wczesności oraz pokroju • Uprawę odmian Select można łączyć z Deltą ®

9 - 10.5 cm

2 - 4

Sangria Punch

Copperfield

Orange Queen

Orange with Blotch

Rising Sun

Select

Sangria Punch

Strawberry Cream

Vanilla Sky

Violet & Yellow

Nazwa odmiany

Formy produktu

Uprawa

Ogród

Select Copperfield Select Orange Queen

9 - 10.5 9 - 10.5 9 - 10.5 9 - 10.5 9 - 10.5 9 - 10.5 9 - 10.5 9 - 10.5 9 - 10.5 9 - 10.5

3 2 3

- - - - - - - - - -

Select Orange with Blotch

Select Rising Sun

3 - 4

Select Sangria Punch Select Strawberry Cream

4 2 4

Select Vanilla Sky

Select Violet & Yellow Select Yellow & Red Select Yellow Blotch

3 - 4 3 - 4

Yellow & Red

Yellow Blotch

3

42

Viola x wittrockiana F1

Viola x wittrockiana F1

43

Made with FlippingBook Learn more on our blog