Store Van - Katalog Ogólny - Catálogo General - PL ES

SPOGLĄDAJĄC NIEZMIENNIE W PRZYSZŁOŚĆ MIRANDO SIEMPRE HACIA EL FUTURO

12

Produkcja z myślą o przyszłości. STORE VAN dokłada starań, aby produkować wszystkie zabudowy i produkty przy wykorzystaniu procesów, które mają minimalny wpły na środowisko , pry jednoczesnym dążeniu do maksymalizacji recyklingu .

Fabricar productos pensando en el futuro. STORE VAN se empeña en fabricar todos los accesorios y productos utilizando procesos que tengan el mínimo impacto ambiental , con el objetivo de maximizar el reciclaje .

Made with FlippingBook - Online catalogs