Store Van - Katalog Ogólny - Catálogo General - PL ES

NA BIERZĄCO Z DUCHEM CZASU SIEMPRE EN SINTONÍA CON LOS TIEMPOS

14

Produkty o wysokiej jakości, cechujące się dużą wytrzymałością, wymagają stosowania najnowszych maszyn i technologii. STORE VAN nieustannie inwestuje i odnawia swój park maszynowy, pragnąc oferować zabudowy wykonane z najnowocześniejszych surowców .

Los productos de alta calidad y resistentes requieren maquinaria y tecnología de última generación. STORE VAN invierte y renueva continuamente su flota de máquinas para ofrecer equipamientos con los materiales más innovadores .

MALOWANIE ELEKTROLITYCZNE RECUBRIMIENTO POR CATAFORESIS Wytrzymałośćiochrona.Malowanieelektrolitycznepozwala podnieść trwałość produktu poprzez równomierne nakładanie wielu warstw żywicy akrylowej, odpornej na działanie czynnikówchemicznych i atmosferycznych.

Resistencia y protección El recubrimiento por cataforesis permite aumentar la vida útil del producto mediante el depósito uniforme de varias capas de resina acrílica resistente a los agentes químicos y atmosféricos.

Made with FlippingBook - Online catalogs