Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

NA JS 76 51 31 47

NA JS 76 51 31 47

Doświadczenie 9 Pozytywka Experiment 9 Music box

Doświadczenie 22 Pojazd uprzywilejowany

Experiment 22 Privileged vehicle

Construct and program the vehicle so that it drives in differ - ent directions and lights up with a blue LED. Use a DC motor and servomotor. Let the vehicle repeat its route 5 times. Skonstruuj i zaprogramuj pojazd tak, aby jeździł w różnych kierunkach i świecił przy tym niebieską diodą LED. Wyko - rzystaj silnik prądu stałego i serwomotor. Niech pojazd powtórzy swoją trasę 5 razy.

NA JS 76 51 31 47

NA JS 76 51 31 47

Doświadczenie 14 Bezpieczne drzwi automatyczne Experiment 14 Secure automatic door

Doświadczenie 18 Światła hamulcowe Experiment 18 Brake lights

Construct and program the vehicle so that the red LED lights up when it brakes. Use a DC motor. Skonstruuj i zaprogramuj pojazd tak, aby po zahamowa - niu zapalała się czerwona dioda LED. Użyj silnika prądu stałego.

NA JS 76 51 31 47

NA JS 76 51 31 47

Doświadczenie 21 Skręcanie Experiment 21 Rotating

Doświadczenie 12 Drzwi automatyczne na czujnik ruchu Experiment 12 Automatic door for motion detector

www.nowaszkola.com

www.nowaszkola.com

Program automatic doors to open when they sense move - ment and give a warning light before and during opening. The servomotor will move the door and the LED will give a warning signal. The infrared lamp will detect movement. Remember to set the ports correctly. Zaprogramuj drzwi automatyczne otwierane w momencie, gdy wyczują ruch i dające ostrzegawczy sygnał świetlny przed i w trakcie ich otwierania. Serwomotor wprowadzi drzwi w ruch, a dioda LED da sygnał ostrzegawczy. Reflektor podczerwieni wykryje ruch. Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu portów.

NA JS 76 51 31 47

NA JS 76 51 31 47

Doświadczenie 13 Drzwi automatyczne z sygnałem dźwiękowym Experiment 13 Automatic door with beeper

Doświadczenie 8 Grający i świecący robot Experiment 8 A playing and glowing robot

www.nowaszkola.com

www.nowaszkola.com

Program the robot so that its eyes are lit and it plays. When? At the press of a button. How? After pressing the touch sensor, make the robot’s eyes shine twice alternating between green and red light and the buzzer produces any melody Zaprogramuj robota tak, aby świeciły mu się oczy i grał. Kiedy? Po naciśnięciu przycisku. Jak? Po wciśnięciu sensora dotykowego spraw, by oczy robota świeciły się dwukrotnie na zmianę zielonym i czerwonym światłem, a brzęczyk wy - dawał dowolną melodię.

www.nowaszkola.com

www.nowaszkola.com

Konstrukcyjny zestaw do programowania z kartami pracy i scenariuszami zajęć AJ7534

www.nowaszkola.com

www.nowaszkola.com

1 790 zł Zestaw startowy przeznaczony do nauki programowania i robotyki. Umożliwia realizację i łączenie celów i treści związanych z programowaniem, sterowaniem robotem, obsługą komputera, zabawą i działaniami edukacyjny - mi. Wyposażony w różnorodne elementy konstrukcyjne i czujniki, które pozwalają budować realistyczne modele i symulować zastosowanie urządzeń w życiu codziennym np. sygnalizacja świetlna, katapulta, samochód elek - tryczny, drzwi automatyczne i inne. Zestaw daje moż - liwość stawiania hipotez, rozwiązywania ich, szukania rozwiązań i poprawiania błędów – czyli wszystko co potrzebne do programowania. Zawiera 4 podręczniki komplety scenariuszy. W każdym komplecie znajdują się 4 scenariusze, które obejmują następujące zagad - nienia: Drzwi Automatyczne drzwi, Zrób Pokaz Świetl - ny, Zatrzymaj się i idź jedź, Zrób Samochód-robot. Do zestawu dołączono szczegółową ilustrowaną instrukcję obsługi dla ucznia, a także podręcznik dla nauczyciela. Uczniowie mogą pracować niezależnie z zestawem i ma - teriałami dydaktycznymi. Robot może pracować zarówno w trybie testowym kiedy jest bezpośrednio podłączony do komputera, ale także, po załadowaniu programu do pamięci Studuino, pracuje samodzielnie.

• dodatkowo w zestawie znajdują się 24 dwustronne karty pracy. Na rewersie znaj - dują się polecenia zaprogramowania robota, a na awersie są gotowe instrukcje jak wykonać dany programam w Studuino wraz z przykładowym zdjęciem robota, który dany program może wykonać. Jest to gotowa pomoc edukacyjna zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Doskonale sprawdzi się w pracy zadaniowej czy problemowej poprzez stymulowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i testowania swoich hipotez Skład zestawu: • kasetka na baterie skrzynka akumulatorowa, silnik serwo serwomotor, silnik prądu stałego, platforma open source – Studuino – (oprogramowanie Studuino do pobra - nia z darmowej domeny), czujnik dotyku, czujnik dźwięku, czujnik światła, czujnik podczerwieni, brzęczyk i 3 rodzaje diod LED (czerwona, zielona, niebieska), przewód USB, 5 przewodów do podłączenia czujników, brzęczyka i diod, 42 klocki w rożnych kształtach i kolorach, 2 koła, 2 oringi gumowe uszczelki, przyrząd do rozczepiania klocków; wym. pudełka: 28 x 16 x 13 cm; oprogramowanie w języku angielskim • wymagania systemowe: oprogramowanie: Windows XP (SP3 lub wyższy)/ Vista 7,8, 8.1/10; Mac OS X (10.6 lub wyższy); procesor: Pentium 4, 2 GHz lub wyższy (lub odpowiednik) zalecane; pamięć: 256 MG lub więcej; USB: 2.0; rozdzielczość ekranu – XGA (1024 x 768) lub większy • wiek: 8+

karty pracy w języku polskim i angielskim zestaw scenariuszy

99

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator