Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

BAZA PRAC DOMOWYCH DOPASOWANYCH DO TWOJEGO PODRĘCZNIKA

dawnictw (Nowa Era, WSiP, GWO, MAC). Praca nauczy - ciela oraz ucznia z Bazą Prac Domowych odbywa się na platformie Dzwonek.pl – i to na dowolnym urządzeniu multimedialnym. Dzięki funkcjonalnościom tego portalu nauczyciel może kilkoma kliknięciami zlecić wybrane zadania całej klasie, a następnie otrzymać szczegółowy

raport z pracy poszczególnych uczniów oraz całej grupy. Regularna praca z produktem pozwala na utrwalenie wiadomości z danego działu i usamodzielnienie ucznia w rozwiązywaniu zadań z danego przedmiotu. • Licencja otwarta dla szkoły na 36 miesięcy • Dopasowane do podręczników: Nowa Era, WSiP, GWO, MAC

Baza Prac Domowych Dopasowanych do Twojego Pod - ręcznika to obszerny zbiór gotowych zestawów prac domowych w postaci multimedialnych i interaktywnych ćwiczeń. Prezentowany zestaw to specjalnie przygotowa - ny pakiet, który odpowiada całemu programowi zajęć i tematom w podręcznikach wszystkich wiodących wy -

Przyroda kl.4 LJ0066

Biologia kl.5-8 LJ0067

Geografia kl.5-8 LJ0068

Fizyka kl.7-8 LJ0070 • 113; liczba zadań: 307

890 zł

890 zł

890 zł

890 zł

• liczba lekcji: 111; liczba zadań: 348

• liczba lekcji: 124; liczba zadań: 372

• liczba lekcji: 135; liczba zadań: 495

Matematyka kl.4-5 LJ0064 • liczba lekcji: 320; liczba zadań: 960

Matematyka kl.6-8 LJ0065 • liczba lekcji: 384; liczba zadań: 1152

Chemia kl.7-8 LJ0069

890 zł

890 zł

890 zł

• liczba lekcji: 139; liczba zadań: 486

124

Made with FlippingBook Proposal Creator