Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Logopedia PRO - Mówiące obrazki v. 3.2 DP0661 DP0661MIKROFON 1 199 zł Program multimedialny do terapii zaburzeń słuchu i roz - woju języka. Stanowi idealny wstęp do doskonalenia mowy i rozwoju zasobu leksykalnego dziecka. Kształtuje umiejętność rozpoznawania dźwięków i przyporządko - wania ich przedmiotom lub sytuacjom. Wśród kategorii tematycznych: odgłosy zwierząt, instrumenty muzyczne, odgłosy środków komunikacji, odgłosy przyrody, odgłosy z życia domowego, określanie kolorów i miejsca, antoni - my. Program umożliwia pracę z małym dzieckiem w nor - mie rozwojowej i z niepełnosprawnością intelektualną. • jeden z pięciu programów logopedycznych, wspomagających terapię logo - pedyczną i rozwój mowy dziecka. Szczególnie polecany do pracy z dziećmi uczącymi się mówić, dziećmi z wadami wymowy, zaburzeniami słuchu oraz komunikacji. W programie 160 ćwiczeń, 150 ilustracji do wydruku. Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną lub innymi zaburzeniami, opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. • Mówiące Obrazki umożliwiają między innymi: kształtowanie i rozwój języka np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenia wstępne w tera - pii wadliwej artykulacji, wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowe - go, trening intonacji, melodyki (teksty rymowane z wykorzystaniem słów z programu), stymulowanie pola słuchowego, kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ćwiczenie orientacji przestrzennej, ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne kolorowan - ki do każdej ilustracyjnej planszy z programu).

• bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer. Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu. Materiały instruktażowe online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie. 2 lata gwarancji. Działanie programu offline, niezależne od jakości sieci w placów - ce. Aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie zapewniająca bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez konieczności podpisywania z wydawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. • Zzalety programu: Seria programów eduSensus Logopedia PRO jest wyro - bem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzo - ne zostały w ocenach klinicznych. Certyfikat ISO 9001:2015 producenta. Seria rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. • dodatkowa zawartość zestawu: Publikacja drukowana: Podręczny zestaw obrazkowy. Podręczny zestaw obrazkowy zawiera ponad 300 ilustracji do rozwijania słownictwa, kompetencji komunikacyjnych i funkcji percepcyjno-motorycznych. Publikacja przeznaczona jest dla dzieci z nie - pełnosprawnościami o ograniczonym zasobie słownictwa i z problemami z porozumiewaniem się. Kolorowe, realistyczne ilustracje są podzielone na 17 podstawowych kategorii najczęściej wykorzystywanych w komunikacji. Terapeuta lub nauczyciel może je wyciąć, a następnie wykorzystać w dowol - ny sposób podczas zajęć – liczne pomysły na przykładowe zastosowania obrazków znajdują się we wstępie do publikacji. Są to np.: nazywanie obiektów na ilustracjach, opisywanie ich, tworzenie zdań i historyjek z wyko - rzystaniem obrazków. W końcowej części publikacji mieszczą się etykiety do wycięcia, które stwarzają dodatkowe możliwości wykorzystania materiału. e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem. Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i pio - senki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

WAŻNE! Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

127

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator