Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Logopedia PRO – obrazkowy słownik tematyczny DP0637 DP0637MIKROFON 1 699 zł Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej (ilustracje, animacje, nagrania), wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych. Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną lub innymi zaburzeniami, opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. Słownik został podzielony na 2 części. Część 1 zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Części ciała, Zwierzęta – zoo, Zwierzęta – natura, Zwierzęta domowe, Kolory, Dom, Przedmioty codziennego użytku, Sprzęt domowy, Zabawki, Meble, Przybory szkolne, Ubrania, Instrumenty, Przyimki, Zaimki. W części 2 umieszczono słownictwo pogrupowane w kategorie: Warzywa, Owoce, Słodycze, Posiłki i napoje, Czas, Pogoda, Środki transportu, Rodzina, Emocje, Zawody, Sport, Przymiotniki, Przysłówki, Czasowniki oraz Tematyczne zestawy wyrazów. Każda z grup tematycznych posiada ekrany prezentacyjne, wiele różnego rodzaju ćwiczeń sprawdzających opanowanie słownictwa i jego logiczne użycie oraz zestaw zadań z użyciem tekstu, służących utrwalaniu słownictwa. Na szczególną uwagę zasługują także liczne rozwiązania ułatwiające odbiór programu użytkownikom z obniżoną percepcją: ponad 1000 filmów z nagraniami wzorcowej realizacji wyrazów oraz z daktylografią, symultaniczna transkrypcja nagrań audio na tekst pisany, możliwość ingerencji w format tekstu na ekranie, dwojaki rodzaj systemu motywacyjnego (dźwiękowego i graficznego), który pozwala na weryfikację wykonywanych zadań zarówno odbiorcom z deficytem wzroku (reakcja dźwiękowa), jak i użytkownikom z deficytem słuchu (reakcja graficzna). Program OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.

Główne obszary wykorzystania programu: • profilaktyka zaburzeń mowy i języka • wspomaganie nabywania umiejętności językowych • kształtowanie i rozwój języka, np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa • wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego • stymulowanie pola słuchowego • kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków (poziom wyrazu) i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów/elementów • wsparcie w terapii SLI oraz terapii opóźnionego rozwoju mowy

Logopedia Pakiet GOLD PRO v 4.0 DP0654 DP0654MIKROFON 4 799 zł Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jako pomoc dydaktyczna może służyć w terapii procesów komunikacji. Programy mogą być stosowane wspomagająco w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Logopedia PRO daje możliwość profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej w formie zabawy. Jedyny logopedyczny produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek (głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logatomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, głoska w zdaniach, głoska w tekście). „Czystość fonetyczna” materiału językowego na wszystkich etapach terapii głosek. Możliwość wielokrotnego wykorzystania jednego ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi. Możliwość nagrywania głosu dziecka. Atrakcyjne elementy motywacyjne – m.in. 8 postaci Mówtaków do wyboru. Seria programów eduSensus Logopedia PRO pakiet Poszerzony jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych.

Logopedia PRO pakiet Poszerzony jest rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. • Logopedia PRO pakiet Poszerzony zawiera: 12 specjalistycznych multimedialnych modułów logopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę i terapię najczęściej występujących u dzieci zaburzeń mowy i języka oraz procesów komunikacji: ponad 2300 interaktywnych ćwiczeń i blisko 900 kart pracy do wydruku w programie; szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł podstawowy); różnicowanie szeregów; głoska r (moduł podstawowy); szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł profesjonalny); głoski r,l ( moduł profesjonalny); mowa bezdźwięczna; sfonem; echokorektor. • dodatkowo w programie: obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logopedycznej, zawiera 700 interaktywnych ilustracji do badania artykulacji wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie. Diagnoza w zakresie artykulacji, rozumienia mowy oraz umiejętności wypowiadania się; aplikacja Terapeuty do zarządzania danymi z prowadzonej terapii – możliwość śledzenia postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii. • ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach; e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem + scenariusze zajęć; dwie publikacje drukowane w zestawie: „Przesiewowe badanie mowy”- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy i „Logorymy”. • profesjonalny mikrofon • bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 komputery. • program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi • program na pendrive w pełni działający bez dostępu do internetu • bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie • gwarancja 2 lata

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej • ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne karty pracy)

• praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii Obrazkowy Słownik Tematyczny umożliwia: • naukę daktylografii lub wykorzystanie jej elementów w zajęciach/terapii • tworzenie autorskich programów za pomocą funkcji Kreator Zajęć • swobodny wybór zasobów dzięki tematycznemu podziałowi słownictwa

• pracę indywidualną i grupową • stopniowanie trudności ćwiczeń,

• tworzenie autorskich filmów/książek za pomocą narzędzia Kreator Komiksów • pracę z programem dzieciom z obniżoną percepcją, dzięki zastosowaniu szeregu udogodnień graficzno-funkcjonalnych (np. opcja symultanicznego wyświetlania audio w wersji tekstowej) Zawartość zestawu: • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive • profesjonalny mikrofon • przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych Wymagania techniczne: • Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit • procesor 2,4 GHz • 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit) • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 • karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany) • mysz lub inne urządzenie wskazujące • port USB 2.0/3.0 • 3 GB miejsca na dysku twardym

WAŻNE! Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

129

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator