Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

KONCENTRACJA

TYCI TUKAN

Tyci Tukan DP0841

799 zł Program wspiera nauczycieli edukacji przedszkolnej w orga - nizacji i przeprowadzeniu ciekawych zajęć dydaktycznych, w których znane nauczycielom metody pracy łączą się z atrak - cyjnymi animacjami i ćwiczeniami multimedialnymi. Program podzielony jest na trzy poziomy: I, II, II. Każdy poziom podzie - lony jest na 10 kręgów tematycznych, a w każdym kręgu na - uczyciel znajdzie 5 zajęć (od poniedziałku do piątku). Każde zajęcia posiadają swój scenariusz, karty zabawy, oraz blok multimedialny z piosenką na koniec zajęć.

Program zawiera: • 160 scenariuszy zajęć • 640 ćwiczeń multimedialnych • 98 kart zabawy • 10 zajęć o emocjach • dzieci podczas śpiewania razem z nauczycielem. • Pendrive z kluczem licencji na 6 stanowisk komputerowych.

Koncentracja uwagi DP0202 3 999 zł Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycie - li i terapeutów wspierający profilaktykę oraz terapię dzieci i młodzieży w wieku 6–15 lat z trudnościami w koncentracji, z deficytami uwagi i pamięci, zaburze - niami procesów uczenia się oraz mającymi problemy w edukacji szkolnej, w tym z osobami z ADHD i ADD. Program został stworzony z wykorzystaniem gier. Zestaw gier multimedialnych – 54 gry w blisko 500 wariantach – zawiera ćwiczenia rozwijające: • skupienie oraz utrzymywanie uwagi i pamięci, • pamięć roboczą,

Scenariusze zajęć dziennych: • Każdy scenariusz zajęć ma określone cele dydaktyczne oraz zawiera punkty pod - stawy programowej przypisane do tych celów. Scenariusze są przystosowane do praktyki przedszkolnej – zawierają propozycje zajęć na cały dzień (zabawy inte - gracyjne lub dydaktyczne, kącik multimedialny, zabawy ruchowe, kącik plastyczny). 51 piosenek: • Każdy krąg tematyczny zawiera nagraną piosenkę (z prostym teledyskiem) zwią - zaną z tematem kręgu, którą dzieci ćwiczą przez 5 dni. W scenariuszach zajęć nauczyciel znajdzie tekst piosenki opatrzony opisem choreografii. To zestaw gestów i ruchów, które mogą wykonywać

Obok tematów z zakresu społecznego, poznawczego propo - nujemy także zestaw 10 tematów poświęconych najczęściej doświadczanym przez dzieci emocjom. Warto po nie sięgać nie tylko ze względu na wymagania podstawy programowej, ale także wtedy, gdy w grupie pojawi się konkretny problem. Tematy znane i lubiane i … zupełnie nowe. • Zakres omawianych zagadnień jest rozszerzany w sposób spiralny: od tematów najbliższych rzeczywistości dziecka (dom, rodzina, jedzenie, higiena itp.) do treści związanych z odkrywaniem tajemnic otaczającego je świata (podróże, sztuka, technologia, Kosmos i inne).

Zalety programu: • Atrakcyjny program zawierający gry multimedialne. Pozwala na wybór wersji graficznej dostosowanej do indywidualnych preferencji ucznia. • Praca z programem wpływa na rozwój spostrzegawczości i pamięci, logicznego myślenia, orientacji przestrzennej oraz innych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu szkolnego. • Program umożliwia indywidualizację zakresu trudności, określenie czasu wykonania zadania i liczby dystraktorów. Pozwala na wybór wersji gra - ficznej gry dostosowanej do indywidualnych preferencji ucznia. Funkcja losowania materiału ilustracyjnego zwiększa pulę realnych możliwości wykorzystania programu. • program zawierający 54 gry multimedialne, każda na kilku poziomach trudności – łącznie blisko 500 wariantów, do wykorzystania na kompu - terze (aplikacja terapeuty i zestaw gier multimedialnych) oraz tablecie (zestaw gier multimedialnych), • gra na START umożliwiająca określenie w prosty sposób poziomu funkcjonowania, możliwości i indywidualnych preferencji ucznia, • aplikacja terapeuty, • mobilna z ćwiczeniami do pobrania. Dodatkowa zawartość zestawu • 2 drukowane publikacje: przewodnik metodyczny i ponad 100 kart pracy, • Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki edu - Sensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach. • do 30 kont terapeutów • bez limitu kont uczniów W zestawie

• koncentrację uwagi i pamięć wzrokową, • koncentrację uwagi i pamięć słuchową, • koncentrację uwagi i szybkość reakcji, • umiejętność rozumienia poleceń i selekcji informacji. Program polecany: • nauczycielom, terapeutom, pedagogom specjalnym,

• do pracy indywidualnej i w małej grupie z uczniami w wieku szkol - nym z zaburzeniami procesów uczenia się, mającymi problemy w edukacji szkolnej, koncentracji uwagi, w tym z osobami z ADHD i ADD, • do wykorzystania podczas zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych. Warunki korzystania • Bezterminowa licencja na 5 urządzeń: 1x komputer, 4x komputer lub tablet. • Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi. • Instalacja programu poprzez pendrive. • Korzystanie z licencji mobilnej wymaga pobrania aplikacji. • Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualiza - cje i wsparcie techniczne producenta po zakupie. • Gwarancja 2 lata.

135

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator