Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Język polski DP4265

Przesłanie baśni Hansa Christiana Andersena; Zdarzenia prawdopodobne a fikcja literacka w baśni; Wyobraźnia twórcy- między baśnią a rzeczywistością; Co przedstawia obraz? Opis dzieł malarskich; Walka dobra ze złem jako odwieczny temat literacki; Teatr dawniej i dziś; Na scenie i na widowni- moja pierwsza wizyta w teatrze; Pinokio - -prawdziwy chłopiec czy drewniany pajacyk?; W świecie ptaków- artystyczny obraz przyrody; Od magicznej sztuki do prawdziwych czarów w literaturze i sztuce; Przeszłość jest także odległą krainą. Opis miejsc i postaci z dawnych epok; Swobodna rozmowa a dialog literacki

Zalety programów: • zagadnieniawraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF) • Około 50 animacji i ilustracji • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów • Filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem) • możliwość zainstalowania programu na 6 stanowiskach komputerowych • Dane techniczne: Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit, Procesor min 1 GHz, Pamięć RAM: 1 GB RAM (32-bit) lub 2 GB (64-bit), napęd CD/DVD, 400 MB miejsca na dysku twardym, karta dźwiękowa, mysz lub inne urządzenie wskazujące • Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

299 zł Tematy: Świat opisany - odmiana i funkcje przymiotników w wypowiedzi; Postaci pozytywne i czarne charaktery w baśniach Andersena; Niezwykła podróż bohaterów baśni „Królowa Śniegu”- wokół najważniejszych wątków fabularnych opowieści; Charakterystyka postaci w powieści „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza; Ruchome obrazy- film jako dzieło artystyczne; Narrator w baśni, komiksie i filmie; Słowa i znaki- interpunkcja w wypowie - dzi; Miejsce wydarzeń- przestrzeń w utworze literackim;

Matematyka DP0046

Przyroda DP0045

299 zł Tematy: System dziesiątkowy; Cechy podzielności; Potęga; Liczby ujemne; Ułamki zwykłe; Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych; Odejmowanie ułamków dziesiętnych; Oznaczenia literowe w wyra - żeniach matematycznych; Równania z jedną niewiado - mą; Proste prostopadłe i równoległe; Miara kąta; Ro - dzaje kątów; Kąty przyległe i wierzchołkowe; Trójkąty równoboczne i równoramienne; Konstrukcja trójkąta; Suma miar kątów w trójkącie; Rodzaje czworokątów; Trapez; Własności czworokątów; Koło i okrąg; Bryły; Walec, stożek, kula; Prostopadłościan i sześcian; Siatki brył; Obwody i pola figur; Pole prostokąta i kwadratu; Pole równoległoboku, rombu i trapezu; Pole trójkąta; Pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu; Ob - jętość sześcianu i prostopadłościanu; Wielokrotność kąta 60° i 45°; Procenty; Jednostki długości, Skala, Droga, prędkość, czas; Gromadzenie danych

299 zł Tematy: Praca i odpoczynek; Obserwacje przyrod - nicze; Przyrządy ułatwiające obserwacje przyrody; Wyznaczanie kierunków świata; Skala mapy; Z cze - go zbudowana jest materia; Trzy stany skupienia wody; Rozszerzalność termiczna ciał; Organizmy samożywne i cudzożywne; Życie w jeziorze; Gle - ba; Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona; Co to jest gęstość; Segregacja odpadów; Ukształtowanie powierzchni Polski; Parki narodowe w Polsce; Walory turystyczne Warszawy, Krakowa i Trójmiasta; Układy: kostny i mięśniowy; Układ od - dechowy; Czym jest dźwięk; Składniki pokarmowe i zrównoważona dieta; Oddziaływanie elektrostatycz - ne; Prąd elektryczny; Magnesy; Układ słoneczny; Ruch obrotowy Ziemi a zmiana dnia i nocy, Ruch obiegowy Ziemi a zmiany pór roku, Życie w oceanie; Odkrycia geograficzne; Strefy krajobrazowe; Sawanna i pu -

stynia gorąca; Surowy krajobraz tundry; Krajobraz pustyni lodowej; Mieszaniny jednorodne i niejedno - rodne; Roztwory wodne; Prędkość. Zalety programów: • zagadnieniawraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej ( • Około 50 animacji i ilustracji • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów • Filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem) • możliwość zainstalowania programu na 6 stanowiskach komputerowych • Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit, Procesor min 1 GHz, Pamięć RAM: 1 GB RAM (32-bit) lub 2 GB (64-bit), napęd CD/DVD, 650 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, karta dźwiękowa, mysz lub inne urządzenie wskazujące • Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

Zalety programów: • zagadnieniawraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej • Około 50 animacji i ilustracji • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów • Filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem) • możliwość zainstalowania programu na 6 stanowiskach komputerowych • Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit, Procesor min 1 GHz, Pamięć RAM: 1 GB RAM (32-bit) lub 2 GB (64-bit), napęd CD/DVD, 350 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, karta dźwiękowa, mysz lub inne urządzenie wskazujące • Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

155

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator