Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Didakta. Język angielski 1 SC0103

Didakta. Matematyka 2. Algebra SC0109 499 zł Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenieumiejętności matematycznych z algebry. Oferuje ćwiczenia interak - tywne obejmujące wyrażenia algebraiczne – np.: wartości wielomianów i ułam - ków, potęgowanie iloczynów itp. Podczas rozwiązywania zadań użytkownik programu ma do dyspozycji kalkulator oraz miejsce na wykonywanie obliczeń. • dla klas 7-8; tematy: wartość wyrażenia, potęgowanie wyrażeń, działania na wyrażeniach, ułamki algebra - iczne, równania, procenty, wielkości proporcjonalne, proporcja; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

Didakta. Język angielski 2 SC0104

499 zł Didakta – Język angielski 1 to multimedialny program edukacyjny, który służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. • tematy: części zdania i rzeczowniki, zaimki, czasowniki, przyimki i spójniki, tworzenie pytań, odpowiedzi i negacji, zasób słów, dyktanda; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

499 zł Ten multimedialny program edukacyjny służy do przećwiczenia i spraw - dzenia wiadomości w zakresie gramatyki języka angielskiegona poziomie szkoły podstawowej. • tematy: czasy angielskie, następstwo czasów, strony i okresy warunkowe, połączenia przyimkowe i czasow - ników, slownictwo, ortografia, dyktanda; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

Didakta. Geometria 2 SC0120

499 zł Program edukacyjny zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie figur i brył geometrycznych, przeznaczony dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Program Didakta – Geometria (Obliczenia i pomiary) obejmuje zadania z geometrii i orientacji przestrzennej. Wykonując ćwiczenia interaktywne, wymagające obliczeń, dzieci mają dostęp do przyborów np. kalkulatora, miarki do określania długości, kątomierza czy kartki w kratkę na obliczenia pomocnicze. Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne: • Figury i bryły – określanie figur geometrycznych • Jednostki miar – długości, pola i objętości • Kąty – szacowanie wielkości, zamiana stopni, pomiary kątomierzem, obliczenia wielkości • Pola i obwody – prostokąt, trójkąt, równoległobok, trapez, koło • Objętości i powierzchnie – sześcian i prostopadłościan, graniastosłup, walec, ostrosłup, stożek • Trójkąt prostokątny – twierdzenie Pitagorasa, funkcje trygonometryczne • Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dlatego zadania można rozwiązywać poza komputerem. • Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów w zakresie od 5 do 25. • Program jest łatwy w obsłudze i dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu orientacja w programie nie stwarza żadnych problemów. • Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

Didakta. Geografia SC0107

499 zł Didakta - Geografia, to multimedialny program edukacyjny przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie. Tytuł zawiera zadania i ćwiczenia interaktywne z różnych działów geografii. Struktura programu daje dodatkowo możliwość wyboru spośród czterech typów ćwiczeń: pytań testowych, zadań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz oraz ćwiczeń z ilustracjami. Bogata oferta pytań testowych umożliwia spraw - dzenie wiadomości ucznia z zakresu geografii ogólnej, zaś mapy konturowe oraz ilustracje w sposób ciekawy testują umiejętność orientacji przestrzennej i odczytywania informacji ikonograficznych. • przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej • tematy: ogólna geografia fizyczna, oceany, kontynenty, gospodarka światowa i ekologia, Polska • program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych • multilicencyjne na 20 stanowisk

• Minimalne wymagania sprzętowe * | procesor Pentium Dual-Core lub wyższy, 2 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 16 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows • Zalecane wymagania sprzętowe | procesor Intel Pentium i3 lub wyższy, 4 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 24 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows • Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/Windows 8/Windows 10 PL • * brak gwarancji, że aplikacja będzie działała optymalnie • Licencja obejmuje maksymalnie 20 komputerów w ramach szkoły, która zakupiła licencję • Z programu można korzystać również uruchamiając go w chmurze, dotyczy zarówno nowo zakupionych pro - gramów jak i tych zakupionych wcześniej. Wszystkie informacje zawarte w instrukcji.

157

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator