Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

MPP Pakiet przyrodniczy LJ0028 W skład pakietu wchodzą programy: • MPP Biologia dla klas V-VIII • MPP Chemia dla klas VII-VIII • MPP Fizyka dla klas VII-VIII

MMP. Godzina wychowawcza od 12 lat LJ0040 1 250 zł 30 tematów lekcji wraz z drukowanymi scena - riuszami. Zagadnienia: Asertywność, Autorytety, Choroby, Depresja, Emocje, Fake news, Formy dyskryminacji, Hate speech, Inność czy normal - ność?, Netykieta, Pieniądze miarą sukcesu?, Pokój czy wojna?, Praca, która hańbi, Przestrzeganie zakazów, Religijność, Rozwód i związki rodzinne, Seks (grupa wiekowa 12-15), Seks (grupa wieko - wa 15-18), Przyglądamy się starości, Czy studia to jedyna droga?, Relatywizm i systemy wartości,

1 950 zł

Tradycja a nowoczesność, Trolling, Od czego je - stem uzależniony?, Wojsko czy kultura?, Wolność od, wolność do, Wolność opinii, Współczesny patriotyzm, Zespół czy indywidualizm?, Zjawisko zła na świecie. Aby móc w pełni korzystać z zakupionych zasobów na platformie dzwonek.pl wymagany jest dostęp do Internetu. W przypadku nauczycieli Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnię - ciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

MPP Pakiet matematyczno-przyrodniczy LJ0029

2 950 zł

W skład pakietu wchodzą programy: • MPP Matematyka dla klas IV-VIII

• MPP Biologia dla klas V-VIII • MPP Chemia dla klas VII-VIII • MPP Fizyka dla klas VII-VIII

162

Made with FlippingBook Proposal Creator