Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Zawartość pudełka: licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podstawowy i rozsze - rzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi tre - ściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR).

WIRTUALNE LABORATORIA

Biologia. Szkoła ponadpodstawowa LJ0136 Baza materiałów do nauki biologii obejmuje: • laboratoryjne fotografie preparatów mikroskopowych tkanek roślinnych i zwierzęcych • dokumentację w postaci ilustracji, zdjęć i filmów z obserwacji roślin i zwierząt oraz doświadczeń wykonywanych w pracowniach biologicznych • elementy interaktywnego atlasu ludzkiej anatomii z dokładnym wyodrębnie - niem poszczególnych struktur budowy ciała człowieka 1 500 zł

• modele 3D wybranych narządów ludzkich • możliwość pomiarów oraz analiz w symulowanych doświadczeniach i obser - wacjach • możliwość modelowania przebiegu doświadczeń i doboru właściwych odczynni - ków, sprzętu i badanego materiału • rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania badań biologicznych zgodnie z ideą metody naukowej

Chemia. Szkoła ponadpodstawowa LJ0137

1 500 zł

• symulacje opatrzone animacjami i grafikami pokazujące przebieg doświadczeń chemicznych, a także symulacje, którym towarzyszą opatrzone odpowiednim komentarzem filmy z rzeczywistych doświadczeń chemicznych • rozwijanie umiejętności formułowania obserwacji i wyciągania wniosków z prze - prowadzonych doświadczeń chemicznych • modele 3D struktur chemicznych

W pakiecie WLP Chemia umieszczono: • rozwijanie umiejętności projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych: konstruowanie schematów doświadczeń chemicznych, dobór odczynników, szkła laboratoryjnego i sprzętu • instrukcje wykonania doświadczeń

Fizyka. Szkoła ponadpodstawowa LJ0138

• symulacje zjawisk fizycznych oparte o parametry zmierzone podczas prawdzi - wych doświadczeń • symulacje, którym towarzyszą opatrzone odpowiednim komentarzem filmy z rzeczywistych doświadczeń fizycznych • karty obserwacji online umożliwiające uczniom obróbkę i prezentację wyników pomiarów w formie tabel, szkiców i wykresów oraz notowanie obserwacji i wniosków • ilustracje w grafice trójwymiarowej prezentujące m.in. ciała niebieskie Układu Słonecznego • zadania wymagające wyciągania wniosków na podstawie analizy danych w postaci tabel, wykresów i map • materiały rozwijające umiejętność czytania map i analizowania ich treści, • bogactwo zdjęć prezentujących różnorodne krajobrazy, zjawiska oraz zwierzęta i roślinność w Polsce i na świecie

1 500 zł

W pakiecie WLP Fizyka umieszczono: • możliwość przeprowadzania pomiarów w symulowanych doświadczeniach odpowiadających rzeczywistym warunkom • obróbkę wyników pomiarów uwzględniającą analizę niepewności pomiarowych

Geografia. Szkoła ponadpodstawowa LJ0139 W pakiecie WLP Geografia umieszczono: • grafiki w postaci interaktywnych map, diagramów i wykresów, prezentujące zagadnienia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej Polski i świata • animacje i symulacje zjawisk i procesów fizyczno-geograficznych 1 500 zł

167

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator