Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Interaktywny BOT w połączeniu z poszczególnymi zestawami kart pracy opracowanymi w języku polskim, tworzy ciekawe i edukacyjne gry interaktywne. Podczas pasjonującej zabawy dzieci zdobywają umiejętności językowe, matematyczne, przyrodnicze oraz mają okazję do pierwszej styczności z nauką kodowania.

BOT

Do BOTa dedykowane są tematyczne zestawy kart pracy (sprzedawane osobno), z którymi robot współdziała: Język: • Alfabet HK2034

Kodowanie: • Poziom 1 HK2023 • Poziom 2 HK2024 • Poziom 3 HK2025 Nauka i środowisko: • Obieg wody w przyrodzie HK2027 • Cykl życia rośliny HK2028 • Szkielet człowieka HK2029 • Organy człowieka HK2030 • 4 pory roku HK2026 Sztuka: • Kolory HK2044 • Instrumenty muzyczne HK2045

• Zwierzęta i ich odgłosy HK2035 • Części ciała człowieka HK2036 • 5 zmysłów HK2037 • Codzienne aktywności HK2015 Matematyka: • Cyfry od 0 do 9 HK2038 • Liczby dziesiętne od 10 do 100 HK2039 • Figury geometryczne HK2040 • Bryły geometryczne HK2041 • Przedmioty i ich cienie HK2042 • Lokalizacja przestrzenna HK2043

BOT. Interaktywny robot HK2000 499 zł BOT to interaktywny, łatwy w obsłudze i nie - wielkich rozmiarów robot, który znajdzie za - stosowanie zarówno podczas zajęć indywidu - alnych jak i w grupach 4-6 osobowych. Robot potrafi mówić aż w 4 językach (polskim, an - gielskim, francuskim, niemieckim), opowiada historie, wydaje dźwięki, porusza się po plan - szy, i stosuje się do instrukcji. Jest pomocny w wielu aspektach edukacyjnych, takich jak: ję - zyk (rozwijanie słownictwa, poprawnej wymo -

wy, narracji, zajęcia logopedyczne); pamięć (rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej); koncentracja (słuchanie i zapamiętywanie); zdolności matematyczne (sortowanie, nauka kodowania, nauka i środowisko (pojęcie prze - strzeni i czasu), sztuka. • 1 x BOT o wym.: 7 x 7 cm • 1 x kabel USB

• 1 x karta do regulacji głośności • czas pełnego ładowania: 1,5 h • wiek: 3+

Gry edukacyjne do robota BOT w języku polskim

Język

Zwierzęta i ich odgłosy HK2035 92 zł Zdobywane umiejętności: rozwijanie umiejętności języko - wych, poznanie nazw zwierząt. • 26 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

5 zmysłów HK2037

92 zł Zdobywane umiejętności: kojarzenie danej części ludzkie - go ciała skojarzyć ze zmysłem, rozwój słownictwa, rozwój umiejętności obserwacji i słuchania, nauka sortowania. • 26 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

Alfabet HK2034

Części ciała człowieka HK2036 92 zł Zdobywane umiejętności: rozumienie i nauka słownictwa związanego z ludzkim ciałem, poznanie schematu budowy ciała, poszerzanie słownictwa, umiejętność łączenia słów z rysunkiem i dźwiękiem, pierwsza styczność z czytaniem. • 26 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

Codzienne aktywności HK2015 115 zł Zdobywane umiejętności: zrozumienie pojęcia czasu i słow - nictwa związanego z czasem, rozwój języka, nauka kon - struowania narracji. • plansza w formacie A3 • wskazówki zegara • 11 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

92 zł Zdobywane umiejętności: rozwój języka, rozwijanie pa - mięci wzrokowej i słuchowej, zrozumienie i zapamiętanie podstawowego słownictwo, zapamiętanie i kojarzenie li - tery z dźwiękiem, wiązanie litery ze słowem na nią się zaczynających. • 29 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

81

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator