Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

ROBOT MYSZKA

Robot Myszka. Zestaw edukacyjny LR0012 485 zł Zestaw edukacyjny specjalnie zaprojektowany, aby zaciekawić dzieci dziedziną nauki, technologii, in - żynierii i matematyki na poziomie szkoły podsta - wowej. Dzięki zabawce dzieci mogą zdobyć do - świadczenie w zakresie podstaw programowania. Mysz należy tak zaprogramować, aby pokonała trasę z labiryntem i tunelami w celu zdobycia sera. • w zestawie robot mysz (wym.: 10 cm), 16 płytek podłoża, 22 ściany labiryntu, 3 części tunelu, 30 dwustronne karty kodowania, 10 dwustronnych kart działania, klin sera, instrukcja obsługi • materiał: tworzywo sztuczne • wymagania: bateria AAA x3 (brak w zestawie) • wiek: 5+

Myszomania. Mata matematyczna LR2861 185 zł Świetne uzupełnienie do zajęć z matematy - ki i pierwszych zabaw z kodowania. Mata jest kompatybilna z robotem Myszka. Dzięki niej dzie - ci poprzez proste ćwiczenia i komendy uczą się podstaw programowania w połączeniu z dzia - łaniami matematycznymi. Zestaw został specjal - nie zaprojektowany aby zaangażować dzieci do samodzielnego, logicznego myślenia i rozwiązy - wania problemów. • zestaw zawiera: dwustronną matę, 11 dwustronnych kart liczbo - wych (0-20), dwie kostki liczbowe, jedną kostkę operacyjną, linijkę piankową, przewodnik aktywności • wiek: 5+

84

Made with FlippingBook Proposal Creator