Somnus nr 2_2017

Advarer mot lengre H else Sør-Øst har sagt opp to avtaler omsøvnutredninger og advarer omenda lengre ventetider på utredning i tiden somkommer. VENTETID

Flere hos ØNH Øre-nese-hals-spesialistene, derimot, utreder flere enn noen gang. – Det skjedde en ganske stor foran- dring i takstsystemet i 2015. Tidligere var det ingen takster for å gjøre søvnutredninger. Det var det bare sykehusene som fikk penger for å gjøre. De fleste øre-nese-hals-spesi- alistene i avtalepraksis tilbyr søvnu- tredning nå. Det forteller Erlend Rennemo. Han er spesialist på Ski ØNH i Akershus, som daglig sjekker pasienter for søvnapné. Hver dag – Hvis man henviser inn til sykehus, er det fortsatt lang ventetid. Men vi har tre utredningsapparater som går stort sett hver dag, sier han. De fleste som henviser til ØNH- legene på Ski, er fastleger som har pasienter som snorker eller føler seg trøtte. Noen kommer også fra fast- leger som har funnet ut at pasienten har høyt blodtrykk om nettene og fra indremedisinere og kardiologer som vil ha undersøkt om pasienten har søvnapné. – Men når det kommer til behand- ling, er det fortsatt sykehuset som står for det. Og i tvilstilfeller vil sik- kert sykehuset gjøre sin egen utred- ning, forklarer Erlend Rennemo.

Samarbeider Han har et godt samarbeid med kollegene ved Ahus og er opptatt av at de skal spille hverandre gode. – Vi spør hva de er interesserte i å vite og hvordan vi kan få det til sånn at pasientene settes rett opp til behandling. Det går jo også på hvor alvorlig det er. En ellers frisk person med AHI på 15,2 skal behandles etter boken, men vil måtte kanskje vente litt lenger enn en lastebilsjåfør med AHI på 70. Ifølge de nye førerkort- forskriftene kan ikke han kjøre bil, så ham må jeg sykmelde, og da tror jeg de prioriterer å ta ham inn ganske kjapt, sier spesialisten. I etasjen under er det en tannlege- klinikk som kan lage apnéskinner, men så lenge pasienten i utgangs- punktet må betale en skinne selv, er det pasienter som bare snorker og som ikke har søvnapné, som henvises – Jeg tror vi har en bra tjeneste over- for søvnpasientene nå, sier Erlend Rennemo. Alt på samme sted Fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør- Øst forklarer at det ikke blir gjort noen anskaffelser for hele landsdelen med mindre minst tre av helseforeta- kene sliter med å tilby gode nok tje- nester. Tilbakemeldingene fra de

Georg Mathisen Tekst

Somni og EEG-laboratoriet har gjort søvnutredninger, men nå er avtalene sagt opp. Samtidig har så langt rundt 30 øre-nese-hals-spesialister begynt med utredninger. Men i overgangs- fasen kan det bli lenger å vente, inn- rømmer Helse Sør-Øst selv. Dyrere – Nå har vi ikke noen som helst form for offentlig støtte lenger. Vi driver bare privat søvnregistrering, og det blir dyrere, forklarer Anna Rotheim på Somni i Oslo. Klinikken har hatt avtale med Helse Sør-Øst om å gjøre søvnutredninger, men den ble sagt opp fra 1. mars. – Vi synes dette er veldig dumt for pasientene. Ventetidene er lange på sykehusene, og det er ikke alle som har mulighet til å ta søvnregistrering privat, konstaterer Rotheim. Vanlig pris på søvnregistrering er 3850 kroner. Akkurat nå er den redu- sert til 2500 pluss en egenandel på 420 kroner, men det er jo fremdeles dyrt. Resultatet er at færre enn før oppsø- ker Somni for å få sjekket om de lider av søvnsykdommer.

12

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker