Somnus nr 2_2017

– Jeg klarer ikke R obert Eriksen (25) i Harstad greide å utdanne seg til kokk –men narkolepsien g jør det vanskelig å jobbe. skiftarbeid!

Tekst: Ellen M. Arefjord Foto: Marit Aschehoug

Robert Eriksen, bor på Gangsås nær Harstad i Troms, og er en av dem som fikk senvirkninger av svineinfluensav- aksinen. Han var vel 18 år gammel da han fikk det sprøy- testikket som skulle gi ham mange begrensninger i livet. Robert var i det militæret i Troms, på Trondenes leir, da rekruttene måtte ta vaksinen. Egentlig ønsket han ikke det. I etterkant av tjenestetiden fikk han se dokumentet som forklarte at vaksinen var valgfri for soldater som ikke skulle på utenlandsoppdrag. Men han følte der og da ikke fikk noe valg. Bare beskjed om å ikke være vanskelig. Etter hvert begynte media å skrive om følgeskader av svineinfluensavaksinen, og han forsto at det han slet med var alt for likt det han leste om, til at det kunne være noe annet. Han var nok blant ofrene.

Ofte var han i en ren døs. Sovnet hvor som helst, midt i en setning. Andre ganger var det som om hodet duppet av – mens kroppen var våken. Robert skjønte enda tydeli- gere at han burde sagt tydelig NEI til vaksinen den gangen. Slang kaffekoppen i veggen Langt på vei stoppet livet hans opp for syv år siden. For narkolepsi med katapleksi har gjort hverdagene hans vanskelige å håndtere. Den voldsomme trøttheten siger på ham i tide og utide. Han har en mor med helsefaglig bakgrunn, og hun har opplevd hvor- dan sønnen sliter – uten at hun kan hjelpe. Snarere måtte hun se på at Robert til tider var så full av

Det har betydd mye at Knut Bronder og Hilde N. Andresen på Nasjonalt Kompetansesenter har støttet ham. – De vet hva de snakker om, sier Robert.

14

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker