Somnus nr 2_2017

FORSKNING

A pnéskinner sørger for færre pustestopp. Skinner virker Operasjonmot søvnapné, derimot, er usikkert, og detmå ofte til flere inngrep.

kler om apnéskinner gjennom ti år. 22 av dem er gjennomgått i detalj. – Bruk av bittskinne mens du sover hjelper mot snorking og trøtt- het på dagtid. Det reduserer pustestopp – AHI – merkbart og det fører til fordelaktige

Georg Mathisen tekst

Flere grupper forskere har prøvd å gå gjennom hundrevis av artikler om behandling av søvnapné. Etter å ha lest to slike gjennomganger, én om skinner og én om kirurgi, er den for- enklede konklusjonen fremdeles: CPAP virker best på dem som klarer å bruke den. Lavere AHI Sara Serra-Torres og kollegene hen- nes på universitetet i Valencia i Spania har sett på 183 forskningsarti-

Apnéskinner virker, og kan spesielt være den foretrukne behandlingen for pasienter med mild til moderat søvnapné, skriver spanske forskere som har gått gjennom all forskningen som er gjort på skinner gjennom ti år. (Illustrasjonsfoto: BSSAA)

endringer i de øvre luft- veiene, konkluderer de. Skreddersydd er best Spesiallagede og justerbare bitt-

vis små, og handler først og fremst om spyttproduksjon, smak og tann- stilling. Best for mange – Apnéskinner kan være den beste behandlingen for pasienter med mild og moderat søvnapné og i alvorlige tilfeller der pasienten ikke godtar CPAP, skriver de spanske forskerne. I en tilsvarende oppsummering av forskning rundt operasjoner mot søv- napné er ikke svarene like klare. Macario Camacho på det amerikan- ske forsvarets universitet for helsefag og kolleger fra Stanford i USA og Porto i Portugal har sett på 28 for- skjellige kirurgiske inngrep. – Virkningen varierer kraftig. Og for å gjøre behandlingen mer vellykket og oppnå at flere blir friske, er det som oftesd nødvendig med flere inn- grep, konkluderer Camacho og kolle- gene hans.

skinner gir de beste resul- tatene – bedre enn ubeve- gelige og masseproduser- te varianter. Når bittskinnene gjør luft- veien videre og hindrer den i å lukke seg, betyr det også at du får mer oksygen og færre sympto- mer på søvnapné. Reduksjonen i pustestopp spriker fra 21 til 80 pro- sent i artiklene som er gjennomgått. Men de aller fleste forteller om enten minst en halvering eller at pasienter som tid- ligere hadde moderat eller alvorlig søvnapné, nå kommer i klassen for «mild». Bivirkningene er vanlig-

Pille mot apné-trøtthet Britiske forskere tester medisin som skal gjøre pasienter med søvnapné mindre trøtte på dagtid. I Somnus nummer 2 i fjor kunne du lese om det nye medikamentet Pitolisant, som er aktuelt å markedsføre mot narkolepsi med katapleksi. Nå skal det testes om pitolisant hydroklorid kan øke våkenheten også hos apné-pasienter. – Hvis det blir godkjent for bruk, blir det det før- ste legemiddelet i tablettform mot obstruktiv søvnapné. Det kan bli spesielt viktig for mennes- ker som er trøtte på dagtid til tross for at de bruker CPAP eller for pasienter som ikke ønsker å bruke en CPAP, skriver det britiske instituttet for helseforskning, NIHR, i en gjennomgang. I tillegg til narkolepsi og søvnapné testes lege- middelet også mot ADHD, søvnighet hos Parkinson-pasienter og lyssensitivitet hos epilep- tikere.

26

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker